11th ITS European Congress

W chwili, w której piszę te słowa trwa największa w Europie impreza skupiająca przedstawicieli szeroko rozumianej branży Inteligentnych Systemów Transportowych. Jest to więc swego rodzaju relacja na żywo :)
11th ITS European Congress odbywa się w Glasgow w dniach 6 – 9 Czerwca 2016, a hasło przewodnie Kongresu brzmi: „Delivering future cities now”. Przysłuchując się referatom, oraz przechadzając się po Expo, trudno nie odnieść wrażenia, że na naszych oczach fiction staje się science. Technologia branży ITS jest obecnie wystarczająco rozwinięta by realizować wizje o inteligentnych miastach, autonomicznych pojazdach oraz wszelkich rozwiązaniach mających na celu ułatwienie podróży z A do B. Okazuje się, że w tym zakresie technologia prześciga obowiązujące regulacje prawne, gdyż często problemem nie jest brak rozwiązań technicznych, lecz archaizm legislacyjny, który uniemożliwia wdrożenie nowych rozwiązań (jak np. connected vehicles cze autonomous vehicles).
20160606_154651

20160606_154916

20160606_161231

20160607_113904

20160607_124422

20160607_124325

20160607_125942

20160607_130226

20160607_130438

 

 

 

 

 

Podobnie jak podczas Polskiego Kongresu ITS, o czym możecie przeczytać tutaj, również w Glasgow prezentowałem Polskie osiągnięcia w zakresie dynamicznego ważenia pojazdów. Podczas sesji „Interoperability & standarisation” omawiałem artykuł pt.: „Vehicle’s Weigh-in-Motion system for enforcement in Poland”, współautorstwa mojego i Profesora Janusza Gajdy. Jak ważny jest to temat, pokazała dyskusja po prezentacji oraz liczne pytania na temat naszych doświadczeń. Polskie rozwiązania wzbudzają coraz większe zainteresowanie w wymiarze międzynarodowym.

20160608_111959 W Kongresie wzięło udział ponad 2500 uczestników z 50 krajów, wygłoszono setki referatów w ponad 100 sesjach tematycznych, a 80 firm prezentowało najnowsze osiągnięcia w zakresie ITS podczas Expo. Warto wspomnieć też o Gali w Kelvingrove Art. Gallery & Museum :).
Więcej na temat Kongresu można znaleźć na: http://glasgow2016.itsineurope.com/.

 

 

20160607_141150 20160607_131347