Laboratorium Metrologii otwarte dla studentów

Wszyscy studenci kierunków Elektrotechnika, Inżynieria Akustyczna i Inżynieria Biomedyczna, którzy mają zajęcia z Metrologii, mogą skorzystać z „Otwartego laboratorium”. Każdy, kto chce dodatkowo poćwiczyć (obsługę przyrządów, konkretne pomiary, wykonać ćwiczenie), może to zrobić we środy w godzinach 8:00 – 9:30. Opiekunem tych zajęć będę ja i proszę mnie szukać w ww. godzinach w laboratorium 112d lub w pokoju 211 w pawilonie B1. Zapraszam.