Publikacje

Licencja Creative CommonsPoniższe utwory są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe. Mówiąc w skrócie nie mam nic przeciwko jeśli będziesz korzystać z moich prac, kopiować je, tworzyć opracowania i rozpowszechniać je. Jednak nie możesz tego robić w celach komercyjnych oraz zgodnie z licencją musisz oznaczyć mnie jako autora oryginału. Mam ponadto jedną prośbę: jeżeli będziesz cytować moją pracę poinformuj mnie o tym.

W większości publikacje można pobrać z mojego profilu na portalu ResearchGate. Pozostałe są dostępne w innych repozytoriach.

Wybrane, najważniejsze publikacje z lat 2005 – 2018 (styl cytowania IEEE):

[1] P. Burnos, J. Gajda, and R. Sroka, “Wymagania techniczne i prawne dla administracyjnych systemów dynamicznego ważenia pojazdów WIM,” Mag. Autostrady Bud. Drog., no. 3, pp. 50–53, 2017.

[2] P. Burnos, J. Gajda, and R. Sroka, “Implementacja administracyjnych systemów Weigh-in-Motion (WIM) w Polsce,” Drogownictwo, no. 3, pp. 103–105, 2017.

[3] P. Burnos and D. Rys, “The Effect of Flexible Pavement Mechanics on the Accuracy of Axle Load Sensors in Vehicle Weigh-in-Motion Systems,” Sensors, vol. 17, no. 9, p. 2053, 2017.

[4] P. Burnos, J. Gajda, and R. Sroka, “Administracyjne systemy dynamicznego ważenia pojazdów w Polsce,” in VII Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia fundamentem postępu w naukach stosowanych, 2016, pp. 45–46.

[5] J. Gajda, P. Burnos, and R. Sroka, “Wieloczujnikowe systemy dynamicznego ważenia pojazdów,” in VII Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia fundamentem postępu w naukach stosowanych, 2016, pp. 69–70.

[6] P. Burnos, J. Gajda, and R. Sroka, “Ocena dokładności systemów dynamicznego ważenia pojazdów,” in VII Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia fundamentem postępu w naukach stosowanych, 2016, pp. 57–58.

[7] P. Burnos, J. Gajda, and R. Sroka, “Application of vehicle’s Weigh-in-Motion systems to enforcement,” in 2016 5th IEEE Int. Conf. on Advanced Logistics & Transport, 2016, pp. 61–66.

[8] P. Burnos and J. Gajda, “Vehicle’s Weigh-in-Motion system for enforcement in Poland,” in 11th ITS European Congress: delivering future cites now, 2016.

[9] P. Burnos and J. Gajda, “Thermal Property Analysis of Axle Load Sensors for Weighing Vehicles in Weigh-in-Motion System,” Sensors, vol. 16, no. 12, 2016.

[10] J. Gajda, P. Burnos, and R. Sroka, “Administracyjne systemy dynamicznego ważenia pojazdów,” Drogownictwo, no. 7–8, pp. 240–245, 2016.

[11] J. Gajda, P. Burnos, and R. Sroka, “Weigh-in-Motion systems for direct enforcement in Poland,” in ICWIM7: 7 International Conference on Weigh-in-Motion & PIARC workshop, 2016, pp. 302–311.

[12] J. Gajda and P. Burnos, “Temperature properties of Weigh-in-Motion systems,” in ICWIM7: 7 International Conference on Weigh-in-Motion & PIARC workshop, 2016, pp. 46–55.

[13] R. Sroka, J. Gajda, P. Burnos, and P. Piwowar, “Information fusion in weigh in motion systems,” in SAS 2015 – 2015 IEEE Sensors Applications Symposium, Proceedings, 2015, pp. 395–400.

[14] J. Gajda, P. Burnos, and T. Zeglen, “Measurement of the maximum force exerted by the vehicle wheels on the road pavement,” in XXI IMEKO World Congress “Measurement in Research and Industry,” 2015.

[15] J. Gajda and P. Burnos, “Identification of the spatial impulse response of inductive loop detectors,” in Conference Record – IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference, 2015, pp. 1997–2002.

[16] M. Splawinska, P. Zielinski, and P. Burnos, “Influence of Traffic Flow Variability of Heavy Vehicles and Temperature on Pavement Fatigue Life,” Roads Bridg. – Drog. i Most., vol. 14, no. 2, pp. 117–132, 2015.

[17] L. R. Ossowski and P. Burnos, “Weighing vehicles in motion. The present state and prospects of Weigh-in-Motion systems application for law-enforcement,” Metrol. Hallmarking – Bull. Cent. Off. Meas., no. 1–2 (8–9), pp. 40–45, 2015.

[18] J. Gajda et al., Pomiary parametrów ruchu drogowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2015.

[19] L. R. Ossowski and P. Burnos, “Ważenie pojazdów w ruchu. Stan obecny oraz perspektywy zastosowania systemów Weigh-in-Motion w celach administracyjnych,” Metrol. i Probier. – Biul. Głównego Urzędu Miar, no. 1–2 (8–9), pp. 40–45, 2015.

[20] J. Gajda et al., “Design and Accuracy Assessment of the Multi-Sensor Weigh-in-Motion System,” in 2015 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC), 2015, pp. 1036–1041.

[21] P. Burnos, “Ważenie pojazdów samochodowych w ruchu. Część 2: Rodzaje i charakterystyka systemów WIM,” Drogownictwo, no. 7–8, pp. 240–245, 2014.

[22] P. Burnos, “Ważenie pojazdów samochodowych w ruchu. Część 3: Czujniki nacisku stosowane w systemach Weigh in Motion (WIM),” Drogownictwo, no. 9, pp. 275–279, 2014.

[23] P. Burnos, “Ważenie pojazdów samochodowych w ruchu. Część 1: Oddziaływanie pojazdów przeciążonych na nawierzchnię,” Drogownictwo, no. 6, pp. 192–196, 2014.

[24] P. Burnos, “Ważenie pojazdów samochodowych w ruchu. Część 4: Ocena dokładności systemów Weigh In Motion.,” Drogownictwo, no. 12, pp. 388–395, 2014.

[25] J. Gajda, R. Sroka, T. Zeglen, and P. Burnos, “The influence of temperature on errors of WIM systems employing piezoelectric sensors,” Metrol. Meas. Syst., vol. 20, no. 2, pp. 171–182, 2013.

[26] P. Burnos, “Automatic Vehicle Classification for WIM Systems,” in Proceedings of the International Conference on Weigh-In-Motion (ICWIM 6), 2012, pp. 22–32.

[27] P. Burnos, J. Gajda, R. Sroka, M. Stencel, and T. Zeglen, “Traffic-1, user tailored measuring system of road traffic parameters,” in Proceedings of the International Conference on Weigh-In-Motion (ICWIM 6), 2012, pp. 109–118.

[28] J. Gajda, R. Sroka, M. Stencel, T. Zeglen, P. Burnos, and P. Piwowar, Pomiary Parametrów Ruchu Drogowego. Kraków: Wydawnictwa AGH, 2012.

[29] P. Burnos, “Enhanced autocalibration of WIM systems,” in Proceedings of the International Conference on Weigh-In-Motion (ICWIM 6), 2012, pp. 197–208.

[30] J. Gajda, R. Sroka, M. Stencel, T. Zeglen, P. Piwowar, and P. Burnos, “Analysis of the temperature influences on the metrological properties of polymer piezoelectric load sensors applied in Weigh-in-Motion systems,” in 2012 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC), 2012, pp. 772–775.

[31] P. Burnos et al., “Road traffic parameters measuring system with variable structure,” Metrol. Meas. Syst., vol. 18, no. 4, pp. 659–666, 2011.

[32] P. Burnos, J. Gajda, and P. Maj, “Digital system for detection and location of miners trapped in hard coalmines – GLOP2,” Metrol. Meas. Syst., vol. 17, no. 2, pp. 245–253, 2010.

[33] P. Burnos, “Alternative Automatic Vehicle Classification Method,” Metrol. Meas. Syst., vol. 17, no. 3, pp. 323–334, 2010.

[34] P. Burnos, “Autokalibracja systemów ważących pojazdy samochodowe w ruchu oraz analiza i korekcja wpływu temperatury na wynik ważenia.” Kraków, 2009.

[35] P. Burnos, “Auto-calibration and temperature correction of WIM systems,” in Proceedings of the International Conference on Heavy Vehicles, 5th International Conference on Weigh-in-Motion of Heavy Vehicles, 2008, pp. 437–446.

[36] P. Burnos, J. Gajda, P. Piwowar, R. Sroka, M. Stencel, and T. Zeglen, “Wieloczujnikowy system ważenia pojazdów samochodowych w ruchu,” Pomiary, Autom. Kontrola, vol. 53, no. 9bis, pp. 542–545, 2007.

[37] P. Burnos, “Autokalibracja systemów WIM, a korekta temperaturowa wyników ważenia,” Pomiary, Autom. Kontrola, vol. 59, no. 9bis, pp. 546–549, 2007.

[38] P. Burnos, J. Gajda, P. Piwowar, R. Sroka, M. Stencel, and T. Zeglen, “Measurements of Road Traffic Parameters Using Inductive Loops and Piezoelectric Sensors,” Metrol. Meas. Syst., vol. 14, no. 2, pp. 187–203, 2007.

[39] P. Burnos, J. Gajda, P. Piwowar, R. Sroka, M. Stencel, and T. Zeglen, “Accurate weighing of moving vehicles,” Metrol. Meas. Syst., vol. 14, no. 4, pp. 507–516, 2007.

[40] P. Burnos, “Analiza niestacjonarności systemów WIM,” Pomiary Autom. Kontrola, no. 10, pp. 72–76, 2006.

[41] P. Burnos and J. Gajda, “Autokalibracja Systemów Ważenia Pojazdów Samochodowych w Ruchu,” in XV Sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych, 2005, pp. 123–132.