Dydaktyka

Dydaktyka …

Na kierunku elektrotechnika prowadzę obecnie zajęcia z kilku przedmiotów, min.:

 • Metody Identyfikacji Systemów
 • Podstawy Metrologii
 • Metody Statystyczne w Nauce i Technice,
 • Sensoryka Samochodowa
 • Dynamika Pojazdów

Youtube_logo_smallPonieważ na wszystkich przedmiotach programujemy w Matlabie, to przygotowałem wprowadzenie do tego języka w postaci filmów. Najnowsza wersja tego mini kursu pochodzi z 2018 roku. Więcej informacji znajduje się na stronie o Matlabie.

Dla studentów kierunku elektrotechnika powstała seria filmów dotycząca laboratorium Metrologii. Mają one charakter popularnonaukowy – wprowadzający w arkana nauki o mierzeniu, ale również techniczny, gdzie na konkretnych przykładach pokazuję jak poprawnie wykonywać pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych. Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.

 

W semestrze letnim 2019 będę dostępny na konsultacjach:

 • środa 9:30 – 10:30

Przypominam, że najlepiej kontaktować się mną mailowo, w temacie wiadomości wpisując:

 • dla Metrologii „[METR2019] – ….
 • dla MIS’u „[MIS2019] – ….
 • dla Metod Statystycznych [MSNT2019] – ….
 • dla Dynamiki Pojazdów [DP2019] – …
 • dla Sensoryki Samochodowej [SS2019] – …

gdzie za kropki proszę wpisać temat wiadomości.

… Nauka

Na początek moje motto:

Nauka zaczyna się tam, gdzie kończy się google.com

Innymi słowy, wiedza zgromadzona w Internecie powinna być suplementem do wiarygodnych źródeł, takich jak (w kolejności):

 1. Wykład z danego przedmiotu,
 2. Literatura (książki i monografie podawane na każdym przedmiocie osobno),
 3. Publikacje zgłębiające dane zagadnienie,
 4. Konsultacje z prowadzącym przedmiot.

Dopiero, kiedy nie uzyskujemy odpowiedzi na nurtujące pytanie z powyższych źródeł, można sięgnąć do Internetu. Jednak trzeba tu zachować ostrożność i zdrowy rozsądek, a szczególnie krytyczne podejście do umieszczanych w sieci materiałów. Innymi słowy zawsze pytaj o źródła i dowody!