Polski Kongres ITS

W dniach 16 – 17 Maja odbył się IX Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych. W tegorocznej imprezie wzięło udział ponad 300 osób – reprezentantów firm, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej z całej Polski oraz zagranicy. Kongres zdominowała tematyka związana z systemami zarządzania ruchem, technologiami stosowanymi w transporcie publicznym oraz w systemach poboru opłat za użytkowanie dróg. W sesji dotyczącej standaryzacji znalazł się artykuł mojego autorstwa i Profesora Janusza Gajdy pt.: „Administracyjne systemy dynamicznego ważenia pojazdów i ich zastosowanie w Polsce”. Więcej na temat ważenia pojazdów w ruchu można przeczytać tutaj. Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja dotycząca automatycznego systemu poboru opłat za parkowanie w Amsterdamie. 150 tysięcy miejsc parkingowych jest tam monitorowanych przez 10 pojazdów wyposażonych w automatyczny system skanowania tablic rejestracyjnych. W przypadku stwierdzenia braku opłaty za parkowanie, jest rozpoczynana procedura administracyjna. W kwestii systemu poboru opłat (koncesja na viaTOLL w Polsce wygasa w 2018 roku) obiecująco prezentuje się technologia GNSS (Global Navigation Satellite System for vehicles tolling). W porównaniu do obecnie popularnego, również w Polsce, systemu DSRC (dedicated short-range communications), który wymaga czujników zamieszczonych na bramkach lub słupkach wzdłuż drogi, system GNSS jest praktycznie wolny od konieczności budowy takiej infrastruktury. Warto zwrócić uwagę na konkurs LIDER ITS, w którym mogą brać udział również studenci. Za najlepszą pracę dyplomową z zakresu ITS wybrano: „Zastosowanie technologii RFID w pojazdach uprzywilejowanych w sterowaniu ruchem” autorstwa Aleksandry Marcinkowskiej. Więcej informacji na temat Kongresu znajduje się na tej stronie.

20160516_103356

20160516_131516

20160516_135918

20160516_140705

20160517_071925

Burnos