Kolejny artykuł w renomowanym Sensors

To drugi artykuł na przestrzeni roku, który został opublikowany w czasopiśmie Sensors. Tym razem z Dawidem Rysiem z Politechniki Gdańskiej napisaliśmy pracę pt. „The Effect of Flexible Pavement Mechanics on the Accuracy of Axle Load Sensors in Vehicle Weigh-in-Motion System„, która wpisuje się w ciąg badań nad systemami dynamicznego ważenia pojazdów WIM. W artykule podjęliśmy próbę wytłumaczenia zjawisk odpowiedzialnych za zmienną dokładność ważenia w systemach WIM. Poznanie i opisanie tych mechanizmów pozwoli w przyszłości na ich kompensację i zapewnienie dużej i stabilnej dokładności ważenia pojazdów w ruchu.