Celem Wirtualnego Laboratorium Sztucznej Inteligencji jest przedstawienie podstaw i zastosowania sztucznej inteligencji przy uz.yciu technik internetowych (strony WWW). Doste;pne materia?y obrazuja; zasady dzia?ania sieci neuronowych i moga; byc' wykorzystane jako pomoce naukowe do przedmiotów z tej dziedziny.