e-Fizyka ...


"e-Fizyka" to internetowy kurs z Fizyki opracowany we współpracy: Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH i Centrum e-Learningu AGH przeznaczony do samodzielnego studiowania fizyki.
Autorami kursu są: Zbigniew Kąkol i Jan Żukrowski.

Materiały kursu zostały zaprojektowane w taki sposób, że mogą być wykorzystywane samodzielnie w systemie kształcenia na odległość oraz jako materiał pomocniczy w kursach prowadzonych systemem mieszanym (stacjonarnie i na odległość). Oprócz tekstu podstawowego zawierającego między innymi definicje, twierdzenia, komentarze, w rozdziałach umieszczone zostały również ćwiczenia do samodzielnego wykonania. Prezentowane materiały są ilustrowane prostymi animacjami komputerowymi oraz bardziej rozbudowanymi programami (symulacjami komputerowymi). W tekście umieszczono aktywne odnośniki, które pozwalają na przejście do dodatkowego materiału stanowiącego rozszerzenie i uzupełnienie kursu podstawowego.

Materiały kursu są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0), co oznacza, że mogą być wykorzystywane i udostępniane innym wyłącznie nieodpłatnie i pod warunkiem umieszczenia pełnej informacji o autorze kurssu. Materiały nie mogą być sprzedawane lub udostępniany odpłatnie.

Przejdź do kursu e-Fizyka.

Kurs e-Fizyka jest też dostepny na stronie OPEN AGH