Witaj na stronie WWW Zbigniewa KĄKOLA


profesora fizyki na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Znajdziesz tutaj informacje o mojej pracy zawodowej i prowadzonych badaniach naukowych. Umieściłem tutaj również materiały pomocne w studiowaniu fizyki:


Z Akademią Górniczo-Hutniczą

jestem związany od 1977 roku. Wtedy po otrzymaniu stopnia magistra inżyniera na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH podjąłem pracę w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego. Pracę doktorską obroniłem na Wydziale Matematyki i Fizyki, Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1988 - 1991 pracowałem na Wydziale Chemii, Uniwersytetu Purdue, USA. W roku 1995 uzyskałem stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych, a w 1997 zostałem mianowany na stanowisko profesora na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. W roku 2002 otrzymałem tytuł profesora nauk fizycznych. Posiadam doświadczenie dydaktyczne z zakresu fizyki i informatyki.