. . .
strona główna...
 
* Wykaz publikacji z lat 1998–2013
* Raporty z analiz wykonanych w ramach projektu badawczego (N N525 2060 33, 2007-2010)
* Rozprawa doktorska, obroniona 19 listopada 2001 r.