Kontakt


Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

Adres:
al. Mickiewicza 30
pawilon A-0, pokój 1, parter
30-059 Kraków
tel. (12) 617 32 84, 617 23 55
Numer konta:
PKO BP S.A. I O/Kraków
91 1020 2892 0000 5002 0015 7412
NIP 677 18 38 135

Sekretariat:
mgr Teresa Nosal
mgr Paulina Lichoń
czynny: pn-pt  9:00 – 14:00

e-mail:
swagh@agh.edu.pl

Adres strony jubileuszu 70-lecia SW AGH:

www.swagh70.agh.edu.pl