Napisali po jubileuszu „Złoty Indeks”


Złote indeksy 2018 dla Absolwentów Wydziałów Pionu Elektro-Mechanicznego
i Materiałowego AGH – 14 września 2018 roku


Witam,

Dołączam się do podziękowań za doskonałą organizację 50-lecia Immatrykulacji, w imieniu swoim i męża Krzysztofa Adamczyka, który uczestniczył w tej pięknej uroczystości jako absolwent Wydziału Elektrycznego (kiedyś).

Mimo, że w indeksie wkradł się błąd w dacie, (u Elektryków) jest tym cenniejszy, podobnie jak znaczki pocztowe, które posiadają niezamierzoną kancerę.

Serdecznie pozdrawiamy z życzeniami dalszych sukcesów w pracy Stowarzyszenia i życiu osobistym

Małgorzata i Krzysztof Adamczykowie


Złote indeksy 2018 dla Absolwentów Wydziałów Pionu HutniczegoAGH
– 29 czerwca 2018 roku


Serdecznie witam
Sz. Pani Nosal,

W między czasie wróciłem do Stuttgartu i już stąd pragnę podziękować za umożliwienie mi uczestnictwa w wspaniałej 50-cioletniej Jubileuszowej Immatrykulacji z wręczeniem „Złotego Indeksu”. Organizacja była perfekt, a spotkanie z koleżankami i kolegami po 45-ciu latach było dla mnie dużym przeżyciem. A co najważniejsze odnowione kontakty będą na pewno dalej owocować.

Uczestnictwo wysokich władz uczelni nadało wysoką rangę uroczystości w auli AGH, a spotkanie koleżeńskie przy obiedzie dostarczyło wzruszających wspomnień z okresu studiów.
Po tym spotkaniu jestem spokojny o dalsze losy mojej uczelni, widząc jej potencjał (jeśli tylko jakieś nieuzgodnione z naukowcami i władzami uczelni reformy nie zaszkodzą).

Z podziękowaniem oraz najlepszymi życzeniami i pozdrowieniami dla całej naszej Alma Mater

Paweł Szyguła
Z byłego Wydziału Metalurgicznego


Złote indeksy 2018 dla Absolwentów Wydziałów Pionu Górniczego AGH
– 20 kwietnia 2018 roku


Szanowni Organizatorzy

To my (ja i mój szanowny) bardzo dziękujemy Wam za zorganizowanie tak pięknego spotkania.

Opublikowałam na Facebooku skan Indeksu i dwa zdjęcia (rektor i Rysio),

Ryszard dopisał też parę słów.

Oto obydwa nasze wpisy:

„W piątek 20 kwietnia dostąpiłam zaszczytu ponownej immatrykulacji! Piękna uroczystość wręczenia »Złotych Indeksów« odbyła się w auli Akademii Górniczo-Hutniczej (to moja Alma Mater) w obecność Prorektora AGH prof. Mirosława Karbowniczka, czterech dziekanów i prezesa Stowarzyszenia Wychowanków AGH prof. Piotra Czai.

Miło było po tylu latach ujrzeć buzie koleżanek i kolegów!:) Męża (choć on po UJ) też zabrałam :)”

Rysio dopisał:

„Dzięki temu, że Bożenka w łaskawości swojej zabrała mnie na uroczystość, miałem okazję zobaczyć wspaniałe wydarzenie. AGH to ponoć najstarsza córa mojej Alma Mater czyli UJ, ale niech się matka uczy od córki, jak dbać o kontakt z absolwentami. Podniosła uroczystość, ponad 200 uczestników z różnych stron Polski i świata, świetna organizacja. Oczywiście nie mogłem sobie, ku przerażeniu Bożenki, odmówić zabrania głosu, ale wypadłem ponoć nie najgorzej. No i dodam to, czego Bożenka nie napisała: po oficjalnej części było spotkanie wydziału Bożenki w Klubie Profesora AGH. Chyba tylko brać górnicza potrafi tak wspólnie śpiewać. Szacun dla profesora Piotra Czai, prezesa Stowarzyszenia Wychowanków AGH!”

Serdeczne uściski
Bożena Mściwujewska-Kruk
Ryszard Kruk


Szanowny Panie Profesorze Dziekanie, drogi Kolego Piotrze

Chciałbym pięknie podziękować za zorganizowanie wspaniałego i perfekcyjnie przeprowadzonego spotkania absolwentów po 50 latach. Charakter i atmosfera tego jubileuszu były zarówno uroczyste i oficjalne jak również koleżeńskie i sentymentalne.

Wręczone nam „Złote Indeksy|” oraz dyplomy wpisują się w serdeczne więzi Alma Mater z nami wychowankami.

Mogę być dumnym z tego, że otrzymana w AGH wiedza techniczna jak również wpojone zasady rzetelności i racjonalności były kapitałem zawodowym i życiowym. Dzięki nim mogłem aktywnie uczestniczyć w udostępnianiu i nowoczesnym zagospodarowaniu złóż miedzi w rejonie Lubina i Polkowic, przy wielkim udziale naukowo-technicznym naukowców z naszej AGH.

Z górniczym pozdrowieniem
Szczęść Boże!
Stanisław Krajewski – Generał Górniczy
Były wiceprezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie