Ankieta Absolwenta

Wypełnienie ankiety nie jest równoznaczne z przystąpieniem do Stowarzyszenia. Oprócz wypełnienia ankiety należy wpłacić składkę członkowską. Wypełnienie ankiety bez wpłaty składki członkowskiej zostanie potraktowane jako chęć zaistnienie z bazie danych Stowarzyszenia.

Imiona

Nazwisko

Data urodzenia

Adres e-mail

Adres zamieszkania:

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Kod pocztowy

Miejscowość

Wykształcenie:

Data rozpoczęcia

Data obrony

Wydział

Rodzaj

Wykształcenie II:

Data rozpoczęcia

Data obrony

Wydział

Rodzaj

Praca:

Nazwa zakładu pracy

Adres zakładu pracy

Zajmowane stanowisko

Inne dodatkowe informacje:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Wychowanków AGH zgodnie z ustawą O ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833). Jednocześnie zapewniamy, że ww. dane wykorzystane zostaną tylko na rzecz Stowarzyszenia (zawiadomienia o organizowanych spotkaniach, jubileuszach itp.) i nie będą udostępniane osobom trzecim.

Zgadzam sięNie zgadzam się

Data: