Publikacje

Hieronim Sieński
NON OMNIS MORIAR…
Groby profesorów AGH
Cmentarz Rakowicki – ZESZYT 2019
Hieronim Sieński
NON OMNIS MORIAR…
Groby profesorów AGH
Cmentarz Rakowicki
Kazimierz Matl, „Kronika 60-lecia Stowarzyszenia Wychowanków Akademii 
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 1945-2005
Józef Morozewicz uczony i współorganizator Akademii Górniczej w Krakowie
Górnicza lampa się pali …
Nasi olimpijczycy z Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Krakowskiej
Stanisław Staszic organizator nauki i gospodarki
Vivat Akademia – Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej dla absolwentów
  Osada kultury pól popielnicowych w Grzybianach koło Legnicy
W poszukiwaniu właściwej drogi
  W zgodzie z górniczą tradycją – AGH pełna historii
  Wspomnienia wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej, zeszyt I
  Kazimierz Matl, Kronika Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 1945-2015
  Janusz Tadeusz Panasiewicz, Człowiek i dzieło, Stanisław Staszic i Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie
  Terenowe Koło Grodzkie SW AGH „Czeczott” w Tychach, Kronika 2004-2014, tom 1
 Wspomnienia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej, 2016, Zeszyt II