Odszedł Prof. dr hab. inż. Janusz ROSZKOWSKI

Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci prof. Janusza Roszkowskiego – wybitnego specjalisty w dziedzinie górnictwa. W 1969 roku był kierownikiem Zakładu Aerologii Górniczej. W latach 1975-1978 był dziekanem Wydziału Górniczego. W latach 1987-1997 był dyrektorem Instytutu Górnictwa Podziemnego i Bezpieczeństwa Pracy, w 1997 roku był kierownikiem Katedry Górnictwa Podziemnego.

Członek Stowarzyszenia Wychowanków AGH, w 1995 roku odznaczony honorową odznaką „Zasłużony dla Stowarzyszenia Wychowanków AGH”.

Urodził się 19 czerwca 1935 roku w miejscowości Krzyżówki w powiecie żywieckim. W 1954 roku ukończył z wyróżnieniem Technikum Górnicze w Bytomiu i rozpoczął studia na Wydziale Górniczym AGH. W 1959 roku – również z wyróżnieniem – ukończył Wydział Górniczy. Rozpoczął pracę , jako asystent w Zakładzie Aerologii Górniczej Katedry Aerologii i Hydromechaniki Górniczej Wydziału Górniczego.

W pracy  naukowej i zawodowej prof. Janusz Roszkowski zajmował się głównie:

– zwalczaniem zagrożenia metanowego i opisach matematyczno-fizycznych mechanizmu wydzielania metanu do wyrobisk drążonych w kamieniu,
– rozwiązywaniem wentylacji lutniowej umożliwiając właściwe projektowanie wyrobisk o dużych wybiegach,
– zwalczaniem zagrożenia temperaturowego w wyrobiskach przewietrzanych wentylacją lutniową,
– badaniem dynamiki sieci odmetanowania pod kątem optymalizacji ujęcia metanu systemem odmetanowania z wyrobisk górniczych.
W zagadnieniach tych był najwyższej klasy autorytetem tak w kraju jak też za granicą. Ściśle współpracował z najwybitniejszymi profesorami z zakresu aerologii górniczej jak: prof. Jerzy Litwiniszyn, prof. Stanisław Knothe, prof. Jan Pawiński.

Autor ponad 100 publikacji, w tym 3 książek, 10 patentów.
Poza pracą naukową był także: Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, przewodniczącym Sekcji Aerologii Górniczej w Komitecie Górnictwa PAN, członkiem Rady Naukowej IMG PAN, członkiem Krajowego Komitetu Światowych Kongresów Górniczych, zastępcą przewodniczącego Komisji ds. Zagrożenia Atmosfery Kopalnianej i Klimatyzacji w podziemnych zakładach górniczych przy WUG, wieloletnim członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, członkiem zagranicznym Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych, prezesem Fundacji Zespołu Pieśni i Tańca „Krakus”, zastępcą przewodniczącego Zespołu Doradców ds. Zagrożeń Naturalnych przy Kopalni Węglowej S.A. W latach 1998-1999 przewodniczącym Rady Nadzorczej Huty „Połaniec”, przewodniczącym Rady Nadzorczej MOSTOSTAL Oddział Kraków.

Za swoją pracę otrzymał  najwyższe odznaczenia państwowe i liczne wyróżnienia jak:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda im. prof. W. Budryka, Nagroda im. prof. H. Czeczotta, Złota Odznaka za pracę społeczną dla M. Krakowa, Złota i Srebrna Odznaka za pracę społeczną dla woj. katowickiego, Złota i Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Górnictwa PRL”, Generalny Dyrektor Górniczy I st., Nagrody MEN – wielokrotnie i Nagrody Rektora AGH – wielokrotnie.

W zmarłym utraciliśmy wielkiego naukowca, wspaniałego profesora, dobrego i pogodnego człowieka.
Żonie Zofii  oraz całej rodzinie  i wszystkim bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków AGH

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 7 czerwca 2021 roku o godzinie 12.20 w Kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.