Zebranie Zarządu Głównego SW AGH Wideokonferencja

W dniu 21.10.2020 r. odbyło się posiedzenie Zebrania Zarządu Głównego  SW AGH. Ze względu na panującą pandemię wirusa SARS- Cov-2 posiedzenie  miało charakter wideokonferencji. Na obrady w tej formie stawiła się znaczna ilość członków ZG (niezależnie od wieku), co oznacza, że większość z nas posługuje się sprawnie najnowszymi narzędziami komunikacji elektronicznej.

 1. Pożegnano wieloletnią i bardzo aktywną działaczkę Stowarzyszenia dr inż. Krystynę Norwicz, która zmarła w dniu 16.10.2020, a jej pogrzeb odbył się w dn. 23.10.2020.
 2. Zaprezentowano  nowego pracownika Biura Rektora oddelegowanego do kontaktu z Wychowankami – czyli do pracy w sekretariacie Stowarzyszenia. Pani mgr Paulina Lichoń  już  po  kilku tygodniach pracy wykazała się wielkim zaangażowaniem w sprawy naszego Stowarzyszenia. Będzie zajmować się między innymi popularyzacją SW  w mediach społecznościowych (Facebook SW AGH) oraz promocją SW na naszej stronie internetowej.
 3. Zaprezentowano  koncepcję zmiany struktury Stowarzyszenia Wychowanków.
 4. Zaprezentowano nową wersję Statutu Stowarzyszenia Wychowanków AGH, uwzględniającą aktualne wymagania formalno-prawne.  Po przeprowadzonej dyskusji ostatecznie Zarząd Główny ‑ przy dwóch głosach przeciwnych  ‑ przyjął nowy statut kierując go pod obrady Zjazdu Krajowego.
 5. Zarząd Główny podjął uchwałę  o zwołaniu nadzwyczajnego Zjazdu SW AGH (online) poświęconego zmianie statutu Stowarzyszenia.
 6. Omówiono w skrócie aktualny stan prac  w redakcji  pisma  Vivat Akademia oraz scharakteryzowano najnowsze numery 22 i 23.
 7. W sprawach  osobowych Stowarzyszenia:
 • Zatwierdzono powstanie nowego koła w przedsiębiorstwie EXME Berger Group w Jastrzębiu Zdroju,
 • Przyjęto poczet  37 nowych członków Stowarzyszenia.
 • Rozwiązano 14  kół regionalnych, których Zakłady pracy zostały zlikwidowane oraz  zalecono członkom ZG  przeanalizowanie sytuacji kół  głównie z kopalń przekazanych do SRK,  
 • przyznano wyróżnienia Stowarzyszenia Wychowanków  „Zasłużony dla Stowarzyszenia Wychowanków” następującym osobom:

Adam Grabarczyk

Leszek Bydłoń

Jan Gil

8. Omówiono sposób funkcjonowania Stowarzyszenia w okresie pandemii.

9. Omówiono sytuacje formalno-prawną zwołania IX Zjazdu Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego SW AGH, w świetle panującej sytuacji epidemicznej w kraju. Zjazd musi się odbyć najpóźniej 2 miesiące po zakończeniu stanu epidemicznego ogłoszonego przez Rząd RP.

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.