Odeszła od nas Ś.p. Krystyna Norwicz- jedna z najaktywniejszych i najbardziej oddanych członkiń Stowarzyszenia Wychowanków AGH

Zarząd Główny Stowarzyszenia Wychowanków AGH  z wielkim bólem i smutkiem zawiadamia, że w dn. 16.10.2020 r. przeżywszy 90 lat, odeszła od nas na zawsze nieoceniona

ś.p.  KRYSTYNA NORWICZ

Jedna z najaktywniejszych i najbardziej oddanych członkiń Stowarzyszenia Wychowanków AGH drugiego półwiecza funkcjonowania AGH. W SW AGH zaliczona została w poczet Honorowych Członków Stowarzyszenia, zasłynęła wcześniej jako kreator i wieloletni organizator ceremonii Ponownej Immatrykulacji po 50 latach, która to uroczystość weszła na trwałe do tradycji AGH.

W Stowarzyszeniu Wychowanków AGH przez wiele lat pełniła rozliczne  funkcję  jak: Sekretarz Zarządu Głównego, Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego, przewodnicząca Komitetów Organizacyjnych kilkunastu konferencji i Zjazdów Naukowych Stowarzyszenia Wychowanków, członek licznych komitetów organizacyjnych uroczystości Jubileuszowych w AGH. Była fantastyczną organizatorką niestrudzonym orędownikiem pomagania wszystkim potrzebującym członkom naszej społeczności.

Za swoje zasługi otrzymała: Złoty Krzyż Zasługi 1974, Krzyż Kawalerski OOP-1982, Medal Komisji Edukacji Narodowej – 1987, odznaczenie honorowe Za zasługi dla Rozwoju Uczelni – 1975, Odznaki Za Zasługi dla Województwa Krakowskiego oraz województw: katowickiego, kieleckiego, wrocławskiego, legnickiego i piotrkowskiego,  Medal 40-lecia Polski Ludowej.

W osobie Krystyny Norwicz utraciliśmy przede wszystkim wspaniałego człowieka, ale też znanego członka kadry naukowej AGH, nieocenionego propagatora i organizatora ruchu stowarzyszeniowego wśród absolwentów AGH, który stał się wzorem dla wielu innych organizacji absolwenckich w kraju i za granicą.

Niech odpoczywa w pokoju

O szczegółach uroczystości pogrzebowych poinformujemy wkrótce.