Protokół z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Wychowanków AGH w dniu 15.09.2020 r.

Obrady Prezydium Głównego Stowarzyszenia Wychowanków AGH odbyły się w formie zdalnego spotkania jako video- konferencja. W spotkaniu, które otworzył i powitał zebranych Przewodniczący SW prof. Piotr Czaja uczestniczyło 14 osób.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania – przywitanie, sprawdzenie listy obecnych.

2. Zatwierdzenie porządku dziennego posiedzenia.

3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia prezydium w dniu17 czerwca 2020.

4.Informacja o rozpoczęciu w dniu 1 września 2020 roku nowej kadencji władz uczelni.

Prezentacja władz rektorskich i dziekanów poszczególnych wydziałów.

5. Vivat Akademia – numer 21 i 22 – informacje Redaktora Naczelnego.

6. Stan prac nad książką o Leobeńczykach.

7. Podjęcie decyzji w sprawie planowanych na 2020 rok spotkań i uroczystości:

a) spotkania „Złote indeksy” – odwołanie,

b) obchody Jubileuszu 75-lecia SW należy odwołać,

c) Spotkanie Świąteczno-Noworoczne i gala konkursowa: Absolwent Roku – nowa propozycja,

d) koncert Noworoczny – nowa propozycja.

8. Informacje o bieżącej działalności SW AGH:

a) znaczek i oznaka „Zasłużony dla Stowarzyszenia”,

b) koło regionalne w Sandomierzu (rozmowy w sprawie Trasy Turystycznej im. prof. Strzeleckiego),

c) wyprawa stowarzyszenia do grobu JP II (kwiecień– maj 2021),

d) w Bogdance o stowarzyszeniu,

9. Ostateczna wersja Statutu stowarzyszenia (pod obrady Zarządu Głównego w październiku i Zjazdu Krajowego).

10. Wnioski o odznaczenia i wyróżnienia stowarzyszeniowe.

11. Wolne wnioski

Jednogłośnie zatwierdzono porządek dziennego posiedzenia i protokołu z poprzedniego spotkania ( z dnia 17.06.2020)

Zgodnie z kolejnymi punktami programu Przewodniczący zaprezentował nowe Władze Rektorskie oraz dziekanów poszczególnych wydziałów. Następnie omówiono stan zaawansowania w przygotowaniu wydawnictwa kolejnych numerów Vivat Akademia oraz Kroniki Kół i książki o Leobeńczykach.

Z uwagi na trwającą pandemię wszystkie planowane spotkania okolicznościowe są odwołane.

Przy wyciszeniu zagrożenia rozważa się zorganizowanie koncertu z okazji 75-lecia Stowarzyszenia (w kościele Bożego Ciała), z równoczesnym wręczeniem wyróżnień dla Absolwenta Roku.

Informując o bieżącej działalności Stowarzyszenia Przewodniczący przedstawił nowy znaczek i odznakę „ Zasłużony dla Stowarzyszenia”.

Podano propozycję stopniowania tego wyróżnienia ( srebrna i złota odznaka) do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Zarząd.

Omówiona została również kwestia zorganizowania wyprawy do Rzymu jako kontynuację odwołanego wyjazdu w maju br. do grobu JP II z okazji rocznicy urodzin.