SW w gazecie „bogdanka”

W najlepszej polskiej Kopalni Węgla Kamiennego Bogdanka prym wiodą Wychowankowie AGH!

Najlepsza i największa polska Kopalnia Węgla Kamiennego Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA zanotowała w 2019 roku niebywały sukces wydobywając rekordową ilość węgla 9,4 mln ton. W dorocznym konkursie Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej LW Bogdanka zajmuje pierwsze lokaty przez kilka ostatnich lat. W 2020 roku (osiągnięcia z 2019 roku) kopalnia była laureatem Górniczego Sukcesu Roku za rekordowo wysokie wydobycie z jednej ściany strugowej sięgające 33,6 tys. ton.

Prezesem zarządu jest jeden z młodszych absolwentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH na takim stanowisku pan Artur Wasil (rok ukończenia studiów 2002).

Większość załogi inżynierskiej tej kopalni to wychowankowie AGH. W kopalni funkcjonuje koło Stowarzyszenia Wychowanków pod wodzą pana inżyniera Tomasza Parzniewskiego.

W ostatnim numerze kopalnianego pisma „Bogdanka” zamieszczono obszerną informację o działaniu Stowarzyszenia Wychowanków AGH opracowaną na podstawie materiałów prof. Piotra Czai i inż. Tomasza Parzniewskiego – Rzecznika Koła.

Pełny teks w pliku PDF – łącznik poniżej:

http://galaxy.agh.edu.pl/~swagh/pdf/2020_07_Bogdanka_o_SW.pdf