Prosimy o głosowanie

Posiedzenie Zarządu Głównego SW AGH, którego termin wyznaczony został na 22 kwietnia 2020 roku przez prezydium jeszcze przed pojawieniem się w Polsce szalonego wirusa (w lutym bieżącego roku) w obecnej trudnej sytuacji nie odbył się fizycznie. Procedowanie miało nietypowy charakter, ale wszelkie istotne sprawy stowarzyszenia zostały przedstawione członkom ZG I poddane pod dyskusję dominującą obecnie drogą elektroniczną. Najistotniejsze zagadnienia tego posiedzenia to zatwierdzenie sprawozdań za 2019 rok, bowiem stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego jest zobowiązane ustawowo do przekazania szczegółowych sprawozdań. Sprawozdania według obecnie obowiązującej zasady zostały przygotowane, podpisane podpisem kwalifikowanym lub elektronicznym przez tych z członków, którzy takie profile posiadają w ustawowym terminie do 31 marca 2020 roku. Następnie zostały one przesłane drogą elektroniczna do stosownego Urzędu Skarbowego.

Kolejnym ważnym tematem jest przyjęcie preliminarza i planu pracy na 2020 rok, a także kończąca się kadencja władz Stowarzyszenia i Delegatów.

Obecnie trwa głosowanie elektroniczne nad uchwałami dotyczącymi omawianych kwestii. Głosowanie potrwa do 10 maja 2020 roku, aby następnie poddać pod głosowanie Delegatom VIII Krajowego Zjazdu przyjęcie sprawozdań za 2019 roku. Głosowanie delegatów będzie również procedowane elektronicznie.

Uprzejmie proszę wszystkich członków ZG o oddanie głosu, za pośrednictwem formatki dostępnej pod adresem:
https://docs.google.com/forms/d/1zq2CjE7sLXdO57J8-m18j4n2KYM217lgrAxdao5QisU/edit

Pozdrawiamy
Biuro stowarzyszenia