Spotkanie w KWB Turów

KWB Turów wraca do rodziny Kół Terenowych Stowarzyszenia Wychowanków AGH

Kopalnia Węgla Brunatnego Turów w Bogatyni jest jedną z ważniejszych w sektorze górnictwa węgla brunatnego w Polsce.

KWB Turów jest przykładem przedsiębiorstwa o stuletniej historii, które modelowo potrafi łączyć tradycję z nowoczesnością. Roczne wydobycie to około 8 mln ton węgla. Rocznie zdejmowane jest 32 mln m3 nadkładu. Powierzchnia odkrywki wynosi 2487 ha.

1 września 2010 roku nastąpiło połączenie 13 spółek Grupy Kapitałowej PGE. Skonsolidowana spółka nosi nazwę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna i jest jednym z sześciu obszarów biznesowych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. W związku z tym PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Spółka Akcyjna straciła osobowość prawną i stała się jednym z oddziałów skonsolidowanej spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

W tej kopalni od dawna bardzo aktywnie działało koło Stowarzyszenia Wychowanków AGH. W ostatnich latach wiele osób – rodem z AGH – odeszło na emerytury skutkiem czego aktywność koła bardzo zmalała. W PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów pracuje obecnie około 50 absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i stanowią oni trzon kadry zarządzającej tym wielkim przedsiębiorstwem.

Z inicjatywy mgr. inż. Mieczysława Krupińskiego oraz mgr. inż. Romana Brodniaka – byłego posła na Sejm RP, 22 listopada 2019 roku w KWB Turów (Bogatynia) odbyło się spotkanie absolwentów AGH pracujących w tej słynnej Kopalni Węgla Brunatnego.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi: mgr inż. Sławomir Wochna – dyrektor kopalni, mgr inż. Stanisław Sidorowicz – dyrektor techniczny, mgr inż. Adam Żuk – zawiadowca kopalni oraz mgr inż. Roman Brodniak.

Ze strony Stowarzyszenia Wychowanków AGH obecny był prof. Piotr Czaja – przewodniczący Zarządu Głównego, który zaprezentował zebranym 75 letnią historię i bieżące zadania Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Pochwalił inicjatywę reaktywacji koła terenowego przy KWB Turów, gdzie pracuje kilkadziesiąt osób dyplomowanych w AGH. Bardzo sympatycznym akcentem jest to, że w spotkaniu uczestniczyło wielu bardzo młodych absolwentów AGH. To na ich barkach spocznie w najbliższych latach miły obowiązek koordynacji pracy koła. Przewodniczący ZG SW AGH podkreślił, że celem działania stowarzyszenia jest pielęgnowanie silnych więzi z macierzystą uczelnią oraz uczestnictwo w życiu stowarzyszenia, co powinno jego członkom przysparzać głównie dużo radości i miłych wspomnień. Zebrani otrzymali ostatni numer Vivat Akademia oraz wydane ostatnio książkę pt. „Ziemskie wędrówki” zawierającą wspomnienia wspaniałych wypraw ludzi AGH do najciekawszych zakątków ziemi.

Efektem zebrania jest deklaracja zebranych do aktywnego włączenia się w reaktywację koła. Zebranie reaktywacyjne zostanie zorganizowane z początkiem nowego roku – w styczniu 2020 roku.

Zebranie zakończono barbórkowymi i świątecznymi życzeniami oraz wspólnym zdjęciem pod flagą AGH.

prof. Piotr Czaja – Przewodniczący SW AGH