Potrójny Jubileusz – wielki finał stulecia AGH

Odnowienie immatrykulacji po 50 latach w roku jubileuszu 100-lecia AGH

Zapoczątkowana w roku jubileuszu 50-lecia AGH w 1969 roku piękna ceremonia „Odnowienia Immatrykulacji po 50 latach” okrzepła i na stałe wpisała się do tradycji Akademii Górniczo-Hutniczej.


Zdjęcia z uroczystości:

Światowy Zjazd Absolwentów AGH – 18 października 2019 fot. Z. Sulima
Światowy Zjazd Absolwentów AGH – 18 października 2019 fot. S. Malik
Fotografie z centralnych obchodów 100-lecia AGH

Film wykonany przez prof. Wacława Gudowskiego
podczas Światowego Zjazdu Absolwentów AGH – 18 października 2019


Zorganizowana po raz pierwszy w dniu 21 maja 1969 roku zgromadziła 31 pierwszych studentów Wydziału Górniczego, spośród 80 przyjętych na pierwszy rok studiów w 1919 roku.

W roku jubileuszu 50-lecia AGH uczelnia liczyła już 10 wydziałów zatem obecnie po 50 latach trwania tej pięknej tradycji do ponownej immatrykulacji przystępują absolwenci wszystkich dziesięciu wydziałów. Należą do nich:

Pion Górniczy (GEO):

 1. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (kiedyś Wydział Górniczy);
 2. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (kiedyś Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy);
 3. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (kiedyś Wydział Geodezji Górniczej);
 4. Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu (kiedyś Wydział Wiertniczo-Naftowy).

Pion Elektro-Mechaniczny i Materiałowy:

 1. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (kiedyś Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej);
 2. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (kiedyś Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych);
 3. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (kiedyś Ceramiczny).

Pion Hutniczy (MET):

 1. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej – (przed 50 laty był to Wydział Metalurgiczny);
 2. Wydział Matali Nieżelaznych – (wydział nie zmieniał swojej nazwy przez 50 lat);
 3. Wydział Odlewnictwa – (wydział zmieniał nazwę dwukrotnie ale ostatecznie w roku wrócił do tej sprzed 50 laty).

Obecnie ponowna immatrykulacja dotyczy najbardziej licznych roczników na studiach w AGH. Rocznie uczestniczy w niej od 350–550 absolwentów. Z tego też powodu uroczystość odbywa się 3 razy w roku według schematu:

 • kwiecień – Pion Górniczy,
 • czerwiec Pion Hutniczy,
 • wrzesień pion Elektro-Mechaniczny i Materiałowy.

W roku jubileuszu 100-lecia AGH odbyły się wszystkie trzy jej odsłony w przewidzianych powyżej terminach. Ich uczestnicy wybierali spośród siebie swoich przedstawicieli, którzy dostąpili zaszczytu ponownej immatrykulacji podczas I Światowego Zjazdu Absolwentów w dniu 18 października 2019 roku.

Uroczystość ta była podniosłym zwieńczeniem 50-letniego okresu kultywowania tej – jak się okazało – jedynej w szkołach wyższych w Polsce pięknej i wzruszającej ceremonii akademickiej. Oto krótka relacja z jej przebiegu.

I Światowy Zjazd Absolwentów odbył się w holu głównym pawilonu A-0, przygotowanego specjalnie na tę uroczystość.


Uczestnicy i Światowego Zjazdu Absolwentów w Holu pawilonu A-0 (fot. Z. Sulima)


W programie zjazdu przewidziano:

 • powitanie i otwarcie przez prof. Wojciecha Łużnego – Prorektora ds. Kształcenia, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 100-lcecia AGH,
 • wystąpienia prof. Tadeusza Słomki – Rektora AGH,
 • Wykłady:
  • profesora Janusza Filipiaka na temat: „Współpraca uczelni z przemysłem – społeczna odpowiedzialność businessu”,
  • dr hab. inż. Marii Maj prof. AGH na temat: „Od Akademii Górniczej do AGH, czyli stulecie misji edukacyjnej”,
  • profesora Konrada Szaciłowskiego na temat: „Od węgla do… węgla. Ewolucja nauki na AGH”.

Odnowienie immatrykulacji zapowiedział i wstęp poczynił prof. W. Łużny zapraszając do przewodniczenia tej części uroczystości prof. Piotra Czaję – Przewodniczącego Stowarzyszenia Wychowanków AGH.


prof. Piotr Czaja – Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków AGH (fot. Z. Sulima)


Nawiązując do polskiej tradycji świętowania jubileuszów 50-lecia prof. P. Czaja powiedział:

(…) „Jubileusz 50-lecia – złote gody – celebrowany między innymi w 50 rocznicę ślubu, jest jedną z piękniejszych polskich tradycji rodzinnych.

Podobnie w tradycji akademickiej najstarszej polskiej uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego dla uczczenia niektórych doniosłych wydarzeń powtarzano je po 50 latach. Do takich ceremonii należało przykładowo odnowienie doktoratu.

Jak wspomniał już pan rektor przed 50 laty podczas uroczystości jubileuszu 50-lecia AGH w dniu 21 maja 1969 roku w Hali Wisły z inicjatywy ówczesnych władz Stowarzyszenia Wychowanków AGH (dokładnie na wniosek prof. F. Szwagrzyka) odbyła się po raz pierwszy uroczystość którą nazwano „Odnowienie immatrykulacji po 50 latach”.

Tak też postanowiono ponownie uhonorować wszystkich pierwszych studentów Akademii Górniczej. Na uroczystość przybyło wtedy 31 Wychowanków spośród 80 przyjętych na pierwszy rok w 1919 roku.

Dzisiaj zaprosiliśmy Was – tych którzy otwierali w 1969 roku drugie półwiecze funkcjonowania tej zacnej uczelni. Zatem dzisiaj świętujemy podwójny Jubileusz Przede wszystkim Jubileusz 100-lecia AGH, ale te sto lat składa się z dwóch jubileuszowych pięćdziesiątek. T pierwsza to jubileusz pierwszej immatrykulacji i ta druga to jubileusz 50 rocznicy świętowania ponownej immatrykulacji.

W ciągu ostatnich 50 lat zaszczytu ponownej immatrykulacji dostąpiło łącznie prawie 9200 absolwentów.To, że tradycja ta przetrwała, okrzepła i szybko się rozwija sprawiło, że została wpisana na stałe do Księgi Tradycji AGH. Świadczy to też o tym, że uroczystość taka była bardzo potrzebna, i że stanowi w życiu wychowanków piękny moment. Moment zatrzymania się, moment powrotu na chwilę do pięknych czasów młodości, gdy miało się niespełna 20 lat, w ręku świadectwo maturalne i zdany egzamin wstępny na studia w cenionej polskiej uczelni.

Magia tej unikatowej w skali kraju uroczystości polega na tym, że Wy dostojni jubilaci macie za sobą bogate zawodowe życie, pełne sukcesów, a jednocześnie faktem immatrykulacji wracacie na początek tej drogi czyli tak jakby ten piękny okres studiów zaczynał się od nowa, ale już na pełnym luzie – bez ryzyka i niepewności. Tu spotkacie serdecznych przyjaciół z okresu studiów, a w niejednym serduszku może odzywa się nutka niespełnionego uczucia do koleżanki czy kolegi.

Wracając do tamtych czasów warto przypomnieć, że na początku Waszych studiów nikt nie wiedział co to jest kalkulator osobisty, komputer czy szybka drukarka. Wszystkie projekty rysowaliście grafionami i opisywaliście piórami redis. Treść projektów pisaliście ręcznie, a wymagający profesorowie strofowali Was, aby to pismo było czytelne – najlepiej techniczne.

Dzisiaj wracacie do pięknych wspomnień tu pod Wawelem kiedy w „socjalnym” przygrywali Skaldowie, kiedy do łez rozbawiał nas kabaret „Pod Budą” z nieżyjącym już Bogusiem Smoleniem, a w Kabarecie „Piwnica pod Baranami” – ale tam to już wyższa klasa – śpiewali:

Ta nasza młodość z kości i krwi
Ta nasza młodość co z czasu kpi (…)
Ta nasza młodość ten szczęsny czas
Ta para skrzydeł zwiniętych w nas

Pamiętając to wszystko po 50 latach stajecie znów razem przed obecnym Magnificencją Rektorem prof. Tadeuszem Słomką, który studiował równolegle z Wami i prorektorem prof. Wojciechem Łużnym, na sali są z Wami obecni dziekani waszych wydziałów, by w tym uroczystym roku jubileuszowym 100-lecia naszej kochanej AGH po raz 46 w tradycji Stowarzyszenia Wychowanków AGH uczestniczyć w ponownej immatrykulacji.

Dzisiaj zaszczytu ponownej immatrykulacji dostąpią przedstawiciele wszystkich 10 wydziałów, które funkcjonują już w AGH dłużej niż 50 lat. Mamy w dostojnym 23 osobowym gronie ponownie immatrykulowanych wielu profesorów, którzy w nauce polskiej i w AGH odegrali nietuzinkową rolę. Mamy licznych prezesów lub byłych prezesów ważnych spółek i instytucji gospodarczych kraju. Wielu z Was osiągnęło wspaniałe sukcesy w życiu naukowym i zawodowym tu w kraju, ale także za granicą. Nie wspomnę o sukcesach rodzinnych, ale często da się słyszeć – moja wnuczka studiujuje w Londynie, mój wnuk prowadzi interesy w USA. To wszystko piękna karta waszej historii, u początku której jest AGH.

Dzisiaj studenci nie otrzymują już na immatrykulacji zielonych indeksów, bo te zastępują już systemy elektroniczne, ale Wy otrzymacie Wasze złote indeksy z okładką w kolorze statutowym Waszych wydziałów Pion Górniczy – okładki zielone, Pion Hutniczy czerwone i pozostałe wydziały – okładki czarne.

Wymową dzisiejszego indeksu jest złote godło AGH i złote logo 100-lecia uczelni. Wnętrze indeksu to też kolor złota – kolor szlachetności, elegancji i kolor najwyższego uznania. Wasz „Złoty Indeks” jest Waszym złotym medalem olimpijskim na olimpiadzie która nosi imię „Życie”. Na tej olimpiadzie wygraliście wszyscy.

Na zakończenie proszę was zapamiętajcie słowa jednego z absolwentów, który napisał:

Choć jesteśmy prawie wszędzie
Nasze serca są w Krakowie
Akademio – byłaś – będziesz
Sławią Cię wychowankowie!

Wszystkim wychowankom serdecznie gratuluję tego pięknego wydarzenia, wszystkim życzę wspaniałej i długiej jesieni życia Wszystkim przekazuje najlepsze życzenia i górnicze pozdrowienie. «Szczęść Boże»”.Do ponownej immatrykulacji zostali zaproszeni:

Pion Hutniczy indeksy czerwone
Jan Sas

Wydział Metali Nieżelaznych

Związany z Wydziałem Zarządzania. 3 kadencje – prodziekan tego wydziału. Od 25 lat kieruje studiami podyplomowymi „Zarządzanie przedsiębiorstwem”, od 2003 – Redaktor Naczelny Wydawnictw AGH.
Antoni Rudnicki (USA)

Wydział Metali Nieżelaznych

Założyciel i naczelny metalurg w A & M Technical Services Houston Texas – USA
Halina Kusiak

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Krakowianka, córka Metalurga, profesora AGH, budowniczego Huty wtedy im. Lenina, wierna rodzinnej tradycji, ukończyła studia na Wydziale Metalurgii z wyróżnieniem, odznaczona medalem im. Stanisława Staszica
Marian Tomczak

Wydział Odlewnictwa

42 lata pracy w zawodzie inż. Odlewnik, ciągły awans stanowiskowy, długoletnie zarządzanie firmą, właściwe organizowanie produkcji wysokojakościowych odlewów staliwnych dla okrętownictwa i kolejnictwa, wysokie uznanie profesjonalizmu w kraju i zagranicą są potwierdzeniem najlepszego wyboru uczelni.
Elżbieta Greiner Wrona

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Elżbieta Greiner-Wrona ratuje historyczne szklane zabytki. Połączyła inżynierię materiałową z archeometrią i konserwacją. Wprowadziła nowy interdyscyplinarny przedmiot pt: „Archeometria”, wydała trzy książki z tego zakresu.
Henryk Musiał

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju firmy FAKRO, światowego producenta okien dachowych. Związany z firmą od początku jej powstania. Kieruje 50-cio osobowym zespołem konstruktorów w większości absolwentów AGH.
Tadeusz Pająk

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Specjalista w zakresie szeroko rozumianej problematyki termicznego przekształcania odpadów. Ekspert i autor wstępnych założeń dla NFOŚiGW dotyczących krajowych projektów 6-ciu spalarni odpadów komunalnych, Członek Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko, członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska.
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej – indeksy czarne
Wacław Gudowski (Szwecja) Absolwent – specjalność techniczna fizyka jądrowa. Oddany duszą i sercem Zrzeszeniu Studentów Polskich na AGH. Uczeń profesora Mięsowicza, doktorant profesora Mościńskiego. Obecnie członek Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk Inżynieryjnych, profesor Królewskiego Instytutu Technologicznego w Sztokholmie, profesor w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Mentor wielu doktorów w energetyce jądrowej. Zamierza przekonać Polskę do energetyki jądrowej!
Małgorzata Wątroba (Australia) Inżynier elektrotechnik w Australii specjalista od zasilania urządzeń dużej mocy i transformatorów wysokich napięć. Pokochała nie tylko wysokie napięcia ale także najwyższe góry świata, które jako znana Himalaistka zdobyła w większości tak w Azji jak również na innych kontynentach. Jest jedyną absolwentką AGH, która stojąc na ziemi obserwowała Ją z wysokości prawie 9 km.
Wojciech Żurek (USA) Wybitny, światowej sławy fizyk kwantowy (głównie, ale nie tylko). Los Alamos „Fellow”, Laureat Medalu Mariana Smoluchowskiego, Orderu Polonia Restituta, Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, Nagrody Humboldta, „Los Alamos Medal”, posiadacz tytułu „Einstein Profesor” (Universitat Ulm).
Aleksander Dziadecki Całe życie zawodowe związał z akademią, jako jej pracownik naukowo-dydaktyczny AGH.
Małgorzata Trojanowska Profesor nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza, pracuje na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.
Antoni Cieśla Mówi o sobie „Zwykły, pospolity elektryk”, który nie zrobił międzynarodowej kariery, ale został na AGH – już na 4-tym roku studiów – i tak trwa do dnia dzisiejszego. W międzyczasie był Prorektorem Uczelni i Dziekanem Wydziału EAIiIB przez dwie kadencje. Obecnie jest Redaktorem naczelnym „Vivat Akademia”.
Pion Górniczy indeksy zielone
Pham Khoi Nguyen

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Były Minister w Ministerstwie Zasobów Naturalnych i Środowiska Wietnamu.Przewodniczący Towarzystwa Przyjaźni Wietnamsko-Polskiej. Konsul Honorowy AGH. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP.
Maria Raczyńska

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Przez 3 kadencje była dyrektorem administracyjnym Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Za działalność dla Krakowa otrzymała Odznakę Honoris Gratia. Obecnie pracuje w Zespole Budżetowym Kwestury.
Krystian Probierz

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Pracownik Politechniki Śląskiej w Gliwicach, były dziekan i prodziekan wydziału Górnictwa i Geologii, doktor honoris causa Uniwersytetu Technicznego TU-VŠB w Ostrawie, Senator RP IX kadencji.
Adam Boroń

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Fotogrametrii Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH. W pracy naukowej rozwijał metody fotogrametrycznej inwentaryzacji zabytków.
Krystian Wachowski

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

W 1974 roku kierował pierwszą Wyprawą BARI studentów Wydziału Geodezji Górniczej, które zapoczątkowały kolejnych 17 takich wypraw, podczas których studenci WGGiIŚ wykonali na zamówienia różnych instytucji z Europy, Azji, Afryki bogatą dokumentację geodezyjno-fotogrametryczną zabytków architektury.
Adam Kessler

Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu

Były nauczyciel akademicki AGH i uczelni zagranicznej oraz przedsiębiorca branży wiertniczo-geologicznej, wprowadził i rozwinął w Polsce zastosowanie systemów geokomórkowych do stabilizacji gruntów.
Jan Winzer

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

45 lat pracy w AGH. Prodziekan wydziału 2008–2014. Współprojektant Kopalnianych Stacji Monitoringu Drgań rejestrujących oddziaływanie robót strzałowych na obiekty budowlane. Współzałożyciel firmy Exploconsult.
Bogusława Maria Nowak

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Praca w wielu zakładach przemysłowych w tym: Hydropol Kraków, KWK Bobrek Bytom, GSU przy Bytomskiej Spółce Węglowej. Wraz z mężem cyklicznie organizuje zjazdy i spotkania absolwentów AGH swojego rocznika.
Marek Mrugała (USA)

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Absolwent – Politechniki Krakowskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej „Górnik” – Obronił doktorat na Penn State University w USA gdzie wykładał geomechanikę. W przemyśle amerykańskim pracował w licznych kopalniach jako inżynier geotechnik, projektował między innymi tunele i składowisko odpadów nuklearnych (Yucca Mtn)


Zgromadzeni na schodach wychowankowie złożyli ślubowanie Wychowanka, które poprowadził prof. W. Łużny. Po ślubowaniu, uroczystej ceremonii ponownego przyjęcia w poczet studentów AGH dokonał prof. Tadeusz Słonka – Rektor AGH. Na twarzach immatrykulowanych radosny uśmiech, a w niejednych oczach nieśmiałe łzy wzruszenia. „Co ja ponownie studentem?” Jak by to było pięknie mieć to co mamy dzisiaj i być tam gdzie byliśmy kiedyś przed 50 laty.


Immatrykulacja prof. Krystiana Probierza – Senatora RP IX kadencji


Dla wielu zagadką była kolejność immatrykulacji. Otóż ustalono ją tak, aby po ustawieniu się jubilatów na głównych schodach, z indeksów utworzyła się zielono-czarno-czerwona flaga AGH. Obserwując uważnie poniższe zdjęcie efekt ten można dostrzec.


Jubilaci po immatrykulacji


Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy odśpiewali wraz z Chórem Zespołu Pieśni Tańca AGH „Krakus” radosne „Gaudeamus Igitur”. Vivat Akademia, Vivant Professores. Indeksy uniesione w górę i uśmiech na twarzach wszystkich uczestników są najlepszą wizytówką przemiłej i radosnej atmosfery.


„Vivat Akademi, Vivant Professores”


Semper sint in flore (Oni zawsze są w rozkwicie)


Po radosnym „Gaudeamus” profesor Tadeusz Słomka jak zwykle wzniósł tradycyjny okrzyk: „Tak się bawi , tak się bawi – AGH”. Za trzecim razem zebrani odpowiadając „AGH” zaprezentowali taką siłę głosu, która w pełni usatysfakcjonowała rektora i wszystkich zebranych.

Organizatorzy zjazdu zaprosili wszystkich na obiad, i zaprosili na dalszy ciąg zjazdu Absolwentów na swoich macierzystych wydziałach, który rozpoczął się o godzinie 14:00.

Wszystkim uczestnikom ponownej immatrykulacji po 50 latach serdecznie dziękujemy.

Piotr Czaja
Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków AGH