Potrójny Jubileusz 2019 – odsłona trzecia

Potrójny Jubileusz część 3.

Złote indeksy dla absolwentów Wydziałów z pionu Energo-mechanicznego i materiałowego


Zdjęcia z uroczystości:

Złoty Indeks – 25 września 2019


27 września 2019 roku odbyła się trzecia odsłona popularnej już w środowisku AGH „ponownej immatrykulacji po 50 latach”. Uczestniczyli w niej absolwenci z trzech wydziałów:

  • Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (przed 50 laty Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej) – 44 absolwentów;
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (przed 50 laty Wydział Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa) – 50 absolwentów;
  • Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (przed 50 laty Wydział Ceramiczny) – 24 absolwentów.

Łącznie do immatrykulacji stawiło się 118 osób, a trzy kolejne przebywające na stałe za granicą zapowiedziały swój przyjazd na Światowy Zjazd Absolwentów w dniu 18 października 2019 roku na uroczystości centralne jubileuszu 100-lecia AGH.

Już tradycyjnie uroczystość ta rozpoczęła się od Sacrum czyli mszy św. w Kolegiacie św. Anny. Tradycyjnie mszę celebrował ks. prof. Tadeusz Panuś, który witając przybyłych zacytował znaczny fragment rozprawy Antoniego Kępińskiego, Rytm życia (Kraków 2015) odnosząc się do powszechnego pośpiechu współczesnego społeczeństwa. Oto fragment powitania cytat:

(…) „Tempo środowiska technicznego jest znacznie szybsze. Trudno na razie określić, jak odbija się na ustroju ludzkim życie w środowisku o znacznie wyższych od jego własnej szybkościach. W ostatnich latach zwrócono uwagę na zjawisko akceleracji, tj. szybkiego rozwoju młodego pokolenia. Nie jest wykluczone, że jednym z czynników przyśpieszających rozwój jest wzrost szybkości otoczenia, a tym samym większa liczba bodźców w jednostce czasu. Ujemnym następstwem dysproporcji między tempem ustroju ludzkiego, a jego środowiska technicznego jest poczucie nienadążania czyli pośpiechu, tak patognomiczne dla naszych czasów. Ludzie spieszą się w pracy, dlatego niedbale ją wykonują , spieszą się w używaniu życia, dlatego jego smaku nie odczuwają, spieszą się w odpoczynku, dlatego nie mogą wypocząć. Nuda i pośpiech z psychologicznego punktu widzenia maja wiele cech wspólnych. W obu czas obecny jest przeszkodą, chce się go jak najszybciej pokonać.”

Uczestnicy liturgii na zakończenie ofiarowali celebransowi kwiaty nagradzając Go też gromkimi brawami.

Recepcja w holu pawilonu A-0 przebiegała intensywnie – jak zwykle – radosne powitania, nerwowe podglądanie identyfikatorów, uściski i przyjacielskie całuski, tak witają się po latach starzy przyjaciele, ale nadeszła godzina 11:00 jubilatów zaproszono do auli. Przez kilka minut odszukiwali precyzyjnie opisane miejsca, następnie nastąpiła instrukcja samej ceremonii (stowarzyszenie wypracowało już doskonały model organizacyjny tego spotkania). Uczestnicy w ciszy i z dużą uwagą oglądnęli film promocyjny o dzisiejszej AGH.

O godz. 11:30 przy dźwiękach fanfar do auli wkroczył orszak z rektorem na czele. Po chwili przejmującej ciszy aulę wypełniły dźwięki majestatycznego Gaude Mater Polonia. Przebieg uroczystości był zgodny z klasycznym programem. Obecni byli dziekani immatrykulowanych wydziałów:

  • Ryszard Sroka – Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej,
  • Antoni Kalukiewicz – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,
  • prodziekan prof. Paweł Pasierb reprezentował dziekana prof. Włodzimierza Mozgawę – Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,
  • jak zwykle obecny był prof. Piotr Czaja – przewodniczący SW AGH.

Następnie zebranych przywitał prof. Tadeusza Słomka – Rektor AGH i wygłosił swoje wspomnieniowe przemówienie, prezentując jednocześnie obecne sukcesy krajowe i zagraniczne dzisiejszego AGH.

Wystąpienie prof. P. Czai zawierało omówienie istoty tej uroczystości jej historię, oraz fragmenty wspomnień z ostatniego półwiecza. Ślubowanie absolwenta przeprowadził prof. Jerzy Lis – Prorektor ds. Współpracy, były dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Sama ceremonia immatrykulacji przebiegła bardzo sprawnie, na wielu policzkach widać było wypieki, radosne uśmiechy i niekiedy łzy wzruszenia na słowa „przyjmuje pana w poczet studentów AGH”. Po immatrykulacji gromkie „sto lat” odśpiewali sobie wzajemnie wszyscy uczestnicy, a magnificencja rektor przećwiczył ulubiony okrzyk: „tak się bawi, tak się bawi – AGH”. Trzecia próba usatysfakcjonowała rektora w całości, bo okrzyk „AGH” słychać było w całym pawilonie A-0.

W imieniu immatrykulowanych wystąpił dr Aleksander Dziadecki (Wydział EAIiIB), który powiedział między innymi: (…) „Czasy, w których przyszło nam studiować, były dość ponure. Ale nasze wspomnienia z tych lat są piękne. Byliśmy młodzi. Ale ta nasza młodość była przeżywana pięknie. Obok władzy, często wbrew niej, kwitło życie studenckie: koleżeńskie, kulturalne, klubowe, turystyczne, naukowe. A to w dużej mierze dzięki temu, że AGH była taka, jak była. Mieliśmy możliwość spotkania tu wielu mądrych i prawych ludzi. Myślę tu nie tylko o naszych profesorach i nauczycielach, ale także o nas, koleżankach i kolegach. A potem, w pracy zawodowej, doceniliśmy wartość i rangę dyplomu AGH jako dowodu posiadania rzetelnej i rozległej wiedzy inżynierskiej. Dlatego odczuwamy dumę i radość. Na ręce Jego Magnificencji chciałbym złożyć z głębi serc naszych płynące życzenia, aby nasza AGH nie to, że nadal się rozwijała, ale aby dobrze reagowała na tak szybko zmieniające się otoczenie, a także aby w wielu sferach zmiany te wyprzedzała”.

W imieniu pięknych „Ceramiczek” wystąpiła dr Elżbieta Greiner-Wrona, która wyraziła wdzięczność za spotkanie, podkreślając rolę dziewczyn studiujących w AGH.

Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków AGH zaprezentował osoby wybrane do reprezentowania immatrykulowanych wydziałów na uroczystości centralnej Jubileuszu 100-lecia AGH, która odbędzie się 18 października 2019 roku.

Po odśpiewaniu pieśni akademickiej „Gaudeamus Igitur” uczestnicy przeszli do holu, gdzie wykonano pamiątkowe zdjęcia.

O godzinie 14:00 w hotelu Polonez odbył się obiad jubilatów, w czasie którego dziekani zaprezentowali swoje wydziały wznosząc toast za pomyślność absolwentów jubilatów. Na zakończenie wręczono ozdobne dyplomy ukończenia studiów.

W tym miejscu gorąco dziękujemy wszystkim uczestnikom jubileuszu oraz organizatorom w tym szczególnie niestrudzonym pracownicom biura stowarzyszenia paniom Teresie Nosal i Ewie Cichy oraz dr Lenie Piterze, a także wydziałowym organizatorom uroczystości: pani dr Elżbiecie Greiner-Wonie, dr Aleksandrowi Dziadeckiemu i panu Henrykowi Musiałowi oraz osobom z nimi współpracującym.

Dziękujemy również Działowi Informacji i Promocji w Biurze Rektora oraz panu Januszowi Olszyńskiemu i Grzegorzowi Bartnikowi z Sekcji Obsługi Auli za perfekcyjne przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości.

Kolejna uroczystość to jubileusz 100-lecia AGH 18 października 2019 roku i ponowna immatrykulacja po 50 latach w 50 rocznicę tej pierwszej zorganizowanej 21 maja 1969 roku w Hali TS Wisła.

Do zobaczenia.

Pozdrawiam wszystkich wychowanków

Piotr Czaja – przewodniczący SW AGH

(fotografie – Zbigniew Sulima)

PS

Wszystkich uczestników Jubileuszu informujemy, że na stronie internetowej Foto-AGH: http://foto.agh.edu.pl/index.php?cat=57 są dostępne zdjęcia z uroczystości, które można bezpłatnie pobrać i wydrukować. Do uzyskania obrazu o dobrej rozdzielczości należy po wybraniu zdjęcia kliknąć na górnym pasku nawigacji ikonkę „I” a następnie ikonkę „download”. 3 zdjęcia wydrukowane prześlemy państwu pocztą wraz z informacją o uroczystości w Biuletynie AGH lub Vivat Akademia.