Złote indeksy dla Pionu Hutniczego

Potrójny Jubileusz część 2.
„Złote indeksy” w roku Jubileuszu 100-Lecia AGH dla Pionu Hutniczego


Zdjęcia z uroczystości:

Złoty Indeks – 28 czerwca 2019


Temperatura atmosfery roku jubileuszowego AGH wyraźnie rośnie. Taki wzrost ciepła spowodowany jest nie tylko przez wyjątkowo gorący czerwiec, ale również przez wszystko to co dzieje się w związku z tym niezwykłym jubileuszem. Po pełnym wrażeń i wspomnień rajdzie 100-lecia (25-26 maja 2019) i wielkim Światowym Zjeździe Polskich Inżynierów w AGH (15-18 czerwca 2019) czerwiec zakończył się tradycyjną uroczystością ponownej immatrykulacji po 50 latach absolwentów trzech wydziałów z pionu hutniczego (metalurgicznego) czyli:

 • Inżynierii Metali i Informatyki przemysłowej – przed 50 laty był to Wydział Metalurgiczny,
 • Matali Nieżelaznych – wydział nie zmieniał swojej nazwy przez 50 lat,
 • Odlewnictwa – wydział zmieniał nazwę 3 krotnie, ale w końcu wrócił do nazwy z początku swojej działalności.

O ile uroczystość kwietniowa („Złote indeksy” dla absolwentów AGH pionu Górniczego) zgromadziła prawie rekordową liczbę uczestników – 217 absolwentów, to tym razem okazało się, że absolwenci wspomnianych trzech wydziałów na jubileusz zameldowali się w nieco skromniejszym składzie. Przyczyny tego stanu rzeczy są wielorakie i nie wszyscy absolwenci mieli takie osoby, które inicjowały kolejne rocznikowe spotkania. Szczególnie żal, że najskromniej reprezentowany był Wydział Metalurgiczny – drugi co do wieku swojego funkcjonowania w AGH.

Mniejsza frekwencja w uroczystości przełożyła się na atmosferę spotkania, która była odwrotnie proporcjonalna do liczby uczestników na wszystkich jej etapach.

Od zarania uroczystości, jej punktem startowym jest uroczysta msza święta w kościele akademickim – kolegiacie św. Anny. Celebrans – ks. prof. Tadeusz Panuś – proboszcz tej parafii, wykreował w ostatnich latach specyficzną atmosferę, zwracając głównie uwagę jubilatów na potrzebę „zatrzymania się” na chwilę w swojej wędrówce od czasu studiów do szczęśliwej emerytury, o czym pisał w tryptyku rzymskim św. Jan Paweł II.

W tym roku potrójnego jubileuszu to modlitewne spotkanie było swoistym studium słowa „jubileusz” i jego znaczeniu w kulturze i tradycji Izraela. Rok jubileuszu 50-lecia był okresem niezwykle uprzywilejowanym. Był powodem, aby w relacjach międzyludzkich zaszły głębokie zmiany, aby rok jubileuszu był czasem „powrotu do swojej własności” jak głosi tekst z Księgi Kapłańskiej. Celebrans zwrócił uwagę Jubilatom, że powrót po 50 latach do swojej uczelni to też pewnego rodzaju powrót do swojej własności, rozumianej jako prawo człowieka do edukacji, przyjaźni, powrót do marzeń i młodzieńczych ideałów.

W takiej też atmosferze przebiegała centralna uroczystość immatrykulacji w auli AGH. Magnificencję Rektora reprezentował prof. Mirosław Karbowniczek – Prorektor ds. Ogólnych w towarzystwie prof. Jerzego Lisa – Prorektora ds. Współpracy. Byli obecni wszyscy dziekani świętujących wydziałów to jest:

 • Inżynierii Metali i Informatyki przemysłowej – Tadeusz Telejko,
 • Matali Nieżelaznych – prof. Tadeusz Knych,
 • Odlewnictwa – prof. Rafał Dańko.

Wydział Odlewnictwa reprezentowany był dodatkowo przez prof. Marię Maj – koordynatora współpracy ze Stowarzyszeniem wychowanków.

Zarząd Główny Stowarzyszenia reprezentował prof. Piotr Czaja – przewodniczący SW.

Profesor M. Karbowniczek w imieniu prof. Tadeusza Słomki – Rektora AGH, przywitał niezwykle serdecznie przybyłych uczestników Jubileuszu. Następnie – już tradycyjnie – przypomniał zebranym personalia osób kierujących uczelnią i wydziałami, przywołał najważniejsze wydarzenia w życiu uczelni, a następnie zaprezentował w skrócie dzisiejszy potencjał uczelni. Jubilaci mieli wcześniej okazję oglądnąć film o dzisiejszej AGH, tak więc prezentowane liczby i fakty były łatwiejsze do wyobrażenia. Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak wielka jest różnica pomiędzy mrocznymi czasami w latach 60 i 70 a tym co się obserwuje obecnie.

W przemówieniu przewodniczącego SW AGH pojawiły zarówno przypomnienie zebranym historii ponownych immatrykulacji zwracając uwagę na fakt występowania w bieżącym roku aż trzech znaczących jubileuszów: 100-lecia AGH, 50-lecia immatrykulacji świętującego rocznika, i 50-lecie (1969–2019) organizowania w AGH uroczystości ponownej immatrykulacji w tak uroczystej formie.

Przewodniczący SW oraz zebrani szczególnie serdecznie przywitali pary małżeńskie zawiązane w czasie studiów. Byli to:

 • z Wydziału Metalurgicznego: Teresa Grabowska z domu Adamus i Andrzej Grabowski,
 • z Wydziału Metali Nieżelaznych: Krystyna Danuta Krasuska z domu Mięsowicz i Stanisław, Józef Krasuski,
 • z Wydziału Odlewnictwa: Joanna Maria Golińska i Andrzej Wiesław Goliński.

Idąc śladami przemówienia prof. M. Karbowniczka Przewodniczący SW przypomniał najważniejsze wydarzenia z życia uczelni w drugim półwieczu jej istnienia, zwracając uwagę na momenty radosne w życiu wszystkich Polaków oraz problemy i wyzwania jakie stały przed wykształconymi w AGH kadrami inżynierskimi, poniekąd odpowiedzialnymi za powojenny rozwój kraju. Niewątpliwie największym sukcesem tego okresu była ewolucyjna zmiana systemu gospodarczego i uwolnienie się od zewnętrznych wpływów, zniewalających inwencję i entuzjazm do działania. Każdy z jubilatów potwierdza, że zdobyte wykształcenie i przygotowanie do życia w czasie studiów pozwoliło osiągać liczne sukcesy, których szerszy opis znajdziemy w naszym piśmie „Vivat Akademia”.

Wypełniając reguły uroczystości immatrykulacyjnej po wystąpieniach rektora oraz przewodniczącego Stowarzyszenia Wychowanków nastąpił moment kulminacyjny – ślubowanie absolwenta oraz ceremonia ponownego przyjęcia w poczet Studentów Seniorów. Ślubowanie absolwenta przeprowadził prof. J. Lis okraszając je miłym wprowadzeniem wyjaśniającym magię i moc „ślubowania” czyli publicznego zobowiązania się do osiągnięcia określonego celu i przestrzegania określonych zasad pod rygorem utraty honoru i czci. W tradycji AGH akt ślubowania odbywa się trzy razy: na początku studiów – „ślubowanie studenta”, po uzyskaniu dyplomu „ślubowanie dyplomanta” i podczas ponownej immatrykulacji „ślubowanie wychowanka”.

Po sprawnie przeprowadzonej ceremonii immatrykulacji z udziałem panów prorektorów, dziekanów poszczególnych wydziałów oraz przewodniczącego SW zgodnie z tradycją wszyscy uczestnicy odśpiewali sobie wzajemnie tradycyjne „sto lat”, życząc kolejnej szczęśliwej setki dla uczelni i indywidualnie dla każdego z jubilatów.

W imieniu jubilatów przemówili:

 • z Wydziału Metali Nieżelaznych –
 • z wydziału Odlewnictwa – Marian Tomczak.

Obydwaj mówcy z nostalgią wspominali czasy spędzone w uczelni oraz podkreślali znaczenie i siłę zdobytego w AGH wykształcenia, zwłaszcza w sytuacji kiedy wielu z nich znalazło się poza granicami kraju, gdzie ciężką pracą i zdobytą wiedzą trzeba było zdobywać swoją pozycję zawodową.

Po zakończonej w auli uroczystości odbyła się tradycyjna sesja fotograficzna w urokliwym holu pawilonu A-0, z której główne zdjęcie jest dla wszystkich piękna pamiątką.

Chociaż tym razem grupa uczestników nie była zbyt liczna – podczas obiadu jubilatów wytworzyła się bardzo serdeczna i wesoła atmosfera. Panowie Dziekani opowiedzieli o dzisiejszym stanie wydziałów, które ukończyli jubilaci zwracając uwagę na wielkie zmiany wymuszone postępem techniki i technologii. Były liczne wystąpienia uczestników uroczystości, były dowcipy, a także śpiewy nawiązujące do tradycji rajdowych poszczególnych wydziałów i uroczystości celebrowanych w AGH z okazji Dnia Hutnika.

Nie słyszałem innych komentarzy poza sympatycznymi wyrazami wdzięczności za ten niezapomniany dzień spędzony ponownie w AGH w gronie swoich bliskich ze studenckiej ławy.

Wszystkim Jubilatom życzymy wspaniałego zdrowia, jeszcze wielu sukcesów i wszelkiej pomyślności.

Zapraszamy wszystkich do Stowarzyszenia Wychowanków AGH (kto jeszcze nie jest członkiem) i na Jubileusz 100-Lecia AGH w październiku bieżące go roku, a także na przyszłoroczny jubileusz 75‑lecia SW AGH.

Pozdrawiamy

prof. Piotr Czaja – Przewodniczący SW AGH

Fotografie – Stanisław Malik