„Złote indeksy” w Hanoi dla wietnamskich Wychowanków AGH

4 listopada 2018 roku z rąk prof. Tadeusza Słomki – Rektora AGH w asyście prorektorów: prof. Wojciecha Łużnego – Prorektora ds. Kształcenia, prof. Andrzeja Pacha – Prorektora ds. Nauki i prof. Piotra Czai – przewodniczącego SW AGH, podczas wzruszającej uroczystości w Domu Przyjaźni w Hanoi otrzymało „Złote Indeksy” otrzymało 43 wietnamskich absolwentów AGH. W uroczystości uczestniczył pan Wojciech Gerwela – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Hanoi.

Uroczystość została przygotowana przez Koło Stowarzyszenia Wychowanków w Hanoi kierowane przez pana Ho Chi Hunga oraz Towarzystwo Przyjaźni Wietnamsko-Polskiej kierowane przez pana Pham Khoi Nguyen – Honorowego Konsula AGH. Uroczystość poprowadził – zgodnie z rytuałem rektor prof. Tadeusz Słomka, który w przemówieniu powitalnym przypomniał niektóre fakty i personalia z tamtych lat, prezentując jednocześnie obraz dzisiejszej AGH.

Przemówienie powitalne
Ambasadora RP w Hanoi
pana Wojciecha Gerweli – fot .P. Czaja

Wśród ponownie immatrykulowanych Jubilatów byli absolwenci następujących wydziałów:

 • Górniczego (dzisiaj: Górnictwa i Geoinżynierii) – 6 osób (dwóch zmarło na kilka dni przed uroczystością),
 • Metalurgii (dzisiaj: Inżynierii Metali i informatyki przemysłowej) – 3 osoby,
 • Geologiczno-Poszukiwawczego (dzisiaj: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska) – 8 osób
 • Geodezji Górniczej (dzisiaj: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska) – 8 osób,
 • Maszyn Górniczych i Hutniczych (dzisiaj: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) – 7 osób,
 • Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej (dzisiaj: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej) – 1 osoba,
 • Ceramicznego (dzisiaj: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki) – 4 osoby,
 • Metali Nieżelaznych (dzisiaj – ta sama nazwa) – 6 osób.

Podobnie w sobotę 10 listopada 2018 roku kolejne 8 złotych indeksów zostanie wręczone absolwentom AGH mieszkającym na południu Wietnamu w mieści Ho Chi Min City. Będą to absolwenci wydziałów:

 • Geologiczno-Poszukiwawczego (dzisiaj: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska) – 8 osób
 • Maszyn Górniczych i Hutniczych (dzisiaj: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) – 1 osoba.

Przemówienie powitalne
prof. Tadeusza Słomki – Rektora AGH
– fot. Ho Chi Hung

Uroczystość odbyła się zgodnie z tradycyjnym scenariuszem. Zatem zabrzmiało magiczne „Gaude Mater Polonia”, oraz Preludium Des-dur Fryderyka Chopina zwane „Deszczowym”, w tle którego zabrzmiał wiersz pana Dang Huu Tranga „Słowa Pożegnania” napisany w 1972 roku, a zaprezentowany po raz pierwszy w auli AGH w czerwcu 2017 roku podczas ceremonii ponownej immatrykulacji rocznika 1967. Tak samo jak u nas w auli była minuta ciszy za zmarłych w tym półwieczu profesorów, a także wietnamskich absolwentów. Rocznik 1968 był dla Wietnamczyków mało łaskawy. W 1972 roku w Krakowie zmarł jeden z najzdolniejszych studentów wietnamskich studiujący na Wydziale Górniczym. Na kilka dni przed uroczystością odeszło dwóch innych absolwentów Wydziału Górniczego, ale rodziny poprosiły stowarzyszenie o te pamiątkowe złote indeksy. Zostały im przekazane, a przejmująca chwila milczenia była swoistym zadośćuczynieniem i przywołaniem pamięci o nich.

Przemówienie prof. Piotra Czai – fot. Ho Chi Hung

W czasie przemówienia przewodniczącego stowarzyszenia przywołane zostały liczne fakty z historii funkcjonowania tej wspaniałej grupy Wietnamczyków.

Wietnamscy absolwenci AGH osiągnęli w swoim kraju wielkie sukcesy. Wielu z nich pełniło wysokie funkcje we władzach państwowych i w nobilitowanych placówkach naukowo-badawczych. Oto kilka przykładów:

 • prof. Chu Tuan Nha – doktorant Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego – były minister Nauki i Technologii,
 • dr inż. Pham Khoi Nguyen – absolwent Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego – były Minister Zasobów Naturalnych i Środowiska,
 • prof. Vu Ngoc Ky – Doktorant z Wydziału Geologicznego-Poszukiwawczego – były Rektor Uniwersytetu Górnictwa i Geologii w Hanoi,
 • docent dr Phi Van Lich – absolwent Wydziału Górniczego – były Dyrektor Departamentu Oceny Technologii w Ministerstwie Nauki i Technologii,
 • dr inż. pułkownik Tran The Phuong – absolwent Wydziału Metali Nieżelaznych – Wybitny Technolog w przemyśle militarnym Wietnamskiej Armii.
 • Podobnych sukcesów w armii i dyplomacji Wietnamu mamy wiele, jak choćby attache obrony Wietnamskiej Armii przy Ambasadzie SRW w Warszawie.

Dowodem niezwykle wysokiej oceny współpracy Wietnamu z Polską i jej poszczególnymi uczelniami są honorowe wyróżnienia przyznane niektórym z naszych wychowanków. W listopadzie 2017 roku z rąk pana Andrzeja Dudy – Prezydenta RP, wysokie odznaczenia państwowe – „Ordery za Zasługi” otrzymali:

 • prof. Chu Tuan Nha,
 • dr inż. Pham Khoi Nguyen
 • mgr inż. Ho Chi Hung.

Akademia Górniczo-Hutnicza natomiast, doceniając wspaniałe efekty współpracy ze swoimi absolwentami w Wietnamie nadała prof. Nguyen Van Giang – godność Doktora Honoris Causa AGH oraz panom Pham Khoi Nguyen i Ho Chi Hung godności Honorowych Konsulów AGH.

Przemówienie prof. Phi Van Licha – fot. Ho Chi Hung

Po złożonym ślubowaniu wychowanka poprowadzonym przez prof. W. Łużnego, prof. T. Słomka w asyście prorektorów i przewodniczącego SW wręczał złote indeksy wypowiadając rytualna formułkę „przyjmuję pana ponownie w poczet słuchaczy AGH”. Jubilaci otrzymywali także znaczki AGH, znaczki Stowarzyszenia Wychowanków oraz okolicznościowe dukaty wydane w AGH w ostatnich latach.

Uczestnicy – Geolodzy (pierwszy od lewej

były Minister Zasobów Naturalnych i Środowiska,
dr inż. Pham Khoi Nguyen
– absolwent Wydziału Geologiczno – Poszukiwawczego – fot. Ho Chi Hung

W imieniu ponownie immatrykulowanych przemówił profesor Phi Van Lich, (ukończył studia i doktorat na Wydziale Górniczym w latach 1965–1974), który głosem łamiącym się ze wzruszenia wyrecytował pierwsze strofy inwokacji poematu Adama Mickiewicza – „Pan Tadeusz” – kończąc słowami:

…„Dziś piękno Twe w całej ozdobie
widzę i opisuje bo tęsknie po Tobie…”

Za Polską tęsknimy wszyscy jak za utraconym skarbem. „Polskę pokochaliśmy wszyscy jako drugą Ojczyznę, która w czasie wojen i niepokojów w ojczystym Wietnamie była dla nas oazą spokoju, bezpieczną przystanią miejscem wytężonej pracy – kontynuował mówca. Po studiach wracaliśmy do ojczyzny, którą po zakończonych rozlicznych wojnach i ostatecznym połączeniu »Północy« z »Południem« podnosiliśmy z powojennej pożogi. Wykształcenie zdobyte w Polsce – głównie w AGH – było dla nas orężem nie do zastąpienia”.

Prowadzenie ceremonii immatrykulacji
Marta Foryś – DWZ AGH
i Ho Chi Hung – Rzecznik koła SW AGH w Hanoi) – fot. Ho Chi Hung

Uroczystość zakończyło gromkie Gaudeamus Igitur odśpiewane przez zgromadzonych uczestników uroczystości oraz pamiątkowe zdjęcia z Rektorem AGH i delegacją.

W uroczystości uczestniczyli też najmłodsi absolwenci studiów w Polsce. Uczestnicy specjalistycznego kursu magisterskiego zamówionego i sfinansowanego przez górnicza firmę Vinacomin. Należy mieć więc nadzieję, że tradycje koła absolwentów AGH będą kontynuowane przez młodsze pokolenie. Obecnie w AGH studiuje, korzystając z różnych form kształcenia, 40 obywateli Wietnamu. W znacznej mierze są to doktoranci na różnych wydziałach AGH.

Relacje przygotował:
prof. Piotr Czaja – Przewodniczący SW AGH