Złote Indeksy 2018 dla absolwentów Wydziałów pionu Elektro-Mechanicznego i Materiałowego

14 września 2018 roku odbyła się w AGH kolejna uroczystość ponownej immatrykulacji po 50 latach

zorganizowana przez Stowarzyszenie Wychowanków AGH. Ponownie na studentów zostali immatrykulowani przez prof. Tadeusza Słomkę – Rektora AGH, a z rąk obecnych dziekanów odebrali Złote Indeksy absolwenci wydziałów:

 • Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (przed 50 laty Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej) – 48 osób,
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (przed 50 laty Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych) – 52 osoby,
 • Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (przed 50 laty Wydział Ceramiczny) – 28 osób,

 • Zdjęcia z uroczystości:

  Złoty Indeks – 14 września 2018


W uroczystości obok prof. Tadeusza Słomki uczestniczyli także:

 • Profesor Jerzy Lis – Prorektor ds. Współpracy (absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki),
 • Profesor Ryszard Sroka – dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej,
 • Profesor Antoni Kalukiewicz – dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,
 • Profesor Włodzimierz Mozgawa – dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,
 • Profesor Piotr Czaja – Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków AGH,
 • dr Helena Pitera – Koordynator uroczystości w SW AGH.

Obecni byli także rzecznicy wydziałowych kół Stowarzyszenia Wychowanków AGH: dr Agnieszka Wantuch i dr Zdzisław Pytel.

Po stronie czynnych uczestników uroczystości zameldowało się tym razem łącznie 128 Absolwentów z wymienionych wyżej wydziałów. Niektórym z nich towarzyszyli współmałżonkowie, wśród których znalazł się pan Wiesław Nowak – prezes firmy NOVMAR Sp.z.o.o – absolwent AGH, wielki jej sympatyk i przyjaciel.

Jak zwykle spotkanie miało bardzo uroczysty charakter i podniosłą atmosferę.

Tradycyjnie już – uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w akademickiej Kolegiacie św. Anny celebrowanej przez ks. dr Andrzeja Kielana. Celebrans zna atmosferę tych uroczystości więc przywitał uczestników bardzo serdecznie nawiązując do złotego jubileuszu rozpoczęcia studiów w Krakowie. Motyw jubileuszu przejawiał się jeszcze w liturgii słowa gdzie odczytano z Księgi Kapłańskiej fragment dotyczący jubileuszów, co też stało się kanwą późniejszych rozważań w czasie homilii, gdzie celebrans powiązał ze sobą dwa jubileusze 100-lecie niepodległości Polski i 50-lecie pierwszej immatrykulacji obecnych w świątyni Jubilatów. Ważnym wątkiem homilii był fakt naukowego i intelektualnego wkładu immatrykulowanych w rozwój kraju. To za sprawą inżynierów z tak ważnych dyscyplin nauki, które reprezentują Jubilaci odbył się ten wielki skok cywilizacyjny. „Możecie być dumni”, podkreślał kaznodzieja, że tak twórczo wspieraliście własną odradzającą się ojczyznę – zwłaszcza w trudnym jej okresie po II Wojnie Światowej.

Modlitwę wiernych w imieniu zebranych przedstawił profesor Marek Płachno z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, natomiast uroczyste podziękowanie celebransowi złożyli pani Grażyna Kulka, prof. Janusz Kowal i przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków prof. Piotr Czaja.

Od godziny 9:30 działała już w pawilonie A-0 recepcja, do której zgłaszali się uczestnicy uroczystości. W holu A-0 odbywały się fantastyczne sceny powitania. Niektórzy absolwenci nie widzieli swoich koleżanek i kolegów przez 45 lat. Było niedowierzanie i pytania „To Ty?”, były łzy wzruszenia i była wszechobecna radość.

Uroczystości akademicką ponownej immatrykulacji w auli poprowadził osobiście prof. Tadeusz Słomka – Rektor AGH, w asyście dziekanów uczestniczących wydziałów to jest: prof. Ryszarda Sroki (WEAIiIB), prof. Antoniego Kalukiewicza (WIMiR) oraz prof. Włodzimierza Mozgawy (WIMiC). Stowarzyszenie Wychowanków AGH reprezentowali: prof. Piotr Czaja – Przewodniczący SW, prowadząca samą ceremonię immatrykulacji pani dr Helena Pitera oraz rzecznicy wydziałowych kół SW AGH.

W wystąpieniu swym prof. Tadeusz Słomka przybliżył obraz uczelni z  1968 roku przypominając nazwiska pełniących wtedy funkcje rektorów, prorektorów oraz dziekanów tych wydziałów. Rektor scharakteryzował też krótko dzisiejszą AGH podkreślając jej wysokie miejsca w rankingach światowych i najwyższe lokaty w polskiej nauce. Wiele mówił o inwestycjach, które odmieniły oblicze AGH. Na zakończenie rektor zaprosił uczestników do udziału w obchodach Jubileuszu 100-lecia uczelni, które odbywać się będą w przyszłym roku.

Profesor Piotr Czaja w swoim wystąpieniu podkreślił, że to za sprawą między innymi obecnych w auli absolwentów w świecie dokonał się ten olbrzymi rozwój robotyki, informatyki, automatyki. Zwrócił uwagę na fakt, że kiedy Jubilaci studiowali – nie był jeszcze znany kalkulator kieszonkowy ani żadne urządzenia do szybkiego rysowania, skanowania i kopiowania obrazów, natomiast dzisiaj trzylatkowie nie umiejący jeszcze posługiwać się łyżką już bardzo sprawnie posługują się urządzeniami typu smartfon tablet czy komputer. Wielka w tym zasługa pokolenia uczestników tej uroczystości. Przewodniczący SW zwrócił także uwagę na fakt wprowadzania do stowarzyszenia łączności internetowej, ale zaznaczył także, że przez Internet można bardzo wiele, ale nie można przez Internet przeżyć tak pięknej uroczystości jakimi są wszystkie spotkania absolwentów AGH.

Przemawia prof. P. Czaja – Przewodniczący SW AGH

Po złożeniu ślubowania Wychowanka, które poprowadził prof. Jerzy Lis, rektor pasował wszystkich ponownie na studentów, dziekani odpowiednich wydziałów wręczali swoim Jubilatom Złote Indeksy, a przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków gratulował, wręczając pamiątkowe znaczki AGH. Całej ceremonii asystowały piękne „Krakowianki” z Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”. Po wręczeniu indeksów – jak zwykle – zebrani odśpiewali sobie i władzom uczelni tradycyjne „Sto lat”.

Ślubowanie przeprowadza prof. Jerzy Lis

W imieniu immatrykulowanych przemówił pan prof. Janusz Kowal absolwent Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej, który całe swoje życie związał z AGH pełniąc funkcje prorektora oraz wieloletniego dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Profesor Kowal wyraził wielką wdzięczność uczelni i Stowarzyszeniu Wychowanków miedzy innymi za to, że kultywuje tę piękną tradycję ponownej immatrykulacji rozpoczętą 50 lat temu.

Profesor Janusz Kowal

Głos zabrał także pan Jerzy Głogowski – starosta roku w czasie studiów na wydziale maszyn, który oprócz podziękowań zwrócił uwagę na wkład absolwentów AGH miedzy innymi w procesie restrukturyzacji polskiego górnictwa.

Pan Jerzy Głogowski

Do nietypowych należą wystąpienia osób towarzyszących. Podczas kwietniowej uroczystości wręczenia „Złotych Indeksów” głos zabrał absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego pan Ryszard Kruk. Natomiast na uroczystości wrześniowej wystąpił Wiesław Nowak absolwent AGH rocznika 1972, który sam swój złoty indeks odebrał już dwa lata temu, ale teraz towarzyszył swojej małżonce Marii – absolwentce Wydziału Ceramicznego. Wiesław Nowak jest zanany z bogatej działalności kulturalno-artystycznej na terenie uczelni w tym z organizacji koncertów zatytułowanych ogólnie „Mojej kochanej AGH”. Za jego sprawą na 90-lecie AGH na skwerze przed stołówką stanęła jedna z ostatnich prac prof. Chromego zatytułowana „Dwoje”. Pisze też wiersze i opiekuje się sierotami z domów dziecka w Rzmiącej koło Limanowej i na ul. Rajskiej w Krakowie. Podczas wystąpienia pan W. Nowak zaprezentował wiersz napisany w poranek dnia Jubileuszu dedykowany Jubilatom w tym swojej małżonce Marii. Oto wiersz:

Dzisiejszym Jubilatom,

Nasza kochana AGH
Ma dopiero 100 lat
A Wam pół wieku dziś minęło
Gdy się wszystko tu zaczęło

Koleżanek miałem wiele na roku
Ale jedną Ceramiczkę „na oku”
Skromna, piękna i jeszcze z gitarą
Myślę sobie, może będziemy parą

I tak bez zbędnej liturgii
Odbył się ślub Ceramiki i Metalurgii
Bez wątpienia tak pozostanie
Na wieki wieków Amen

Mamy dwie Córki, Wnucząt czworo
Wielobarwnych przeżyć sporo
Za naszą miłość do AGH oboje
Podarowaliśmy pomnik „Dwoje”

Życzę Wam szczęścia i radości
W Ojczyzny 100-lecie niepodległości
Radosny dziś rano wstałem
I ze wzruszeniem napisałem

Wiesław Nowak

 

Wiesław podczas obiadu zaprezentował płytę CD zatytułowaną „Mojej kochanej AGH”, którą sam sfinansował i zamierza ją rozprowadzać wśród społeczności AGH.

Pan Wiesław Nowak

Całkowity dochód z tej akcji będzie przeznaczony na pomoc dzieciom ze wspomnianych domów dziecka. Zachęcamy do nabywania płyt, które dostępne będą w Stowarzyszeniu Wychowanków AGH oraz na wszystkich imprezach zbiorowych organizowanych przez Stowarzyszenie.

Atmosfera uroczystości była bardzo serdeczna, wesoła i wzruszająca, a zakończono ją odśpiewaniem tradycyjnej pieśni akademickiej „Gaudeamus Igitur”.

Po sesji fotograficznej w holu pawilonu A-0 odbył się obiad Jubilatów, w czasie którego wystąpili wszyscy dziekani z informacjami o obecnej kondycji swoich wydziałów. Wystąpili także liczni zgromadzeni Jubilaci w tym absolwentka Wydziału Ceramicznego, która na stałe mieszka w Senegalu dzieląc się swoimi wspomnieniami i przeżyciami z ostatnich 50 lat.

Jubilatom jeszcze raz gratulujemy i życzymy doskonałego zdrowia.

Wszystkim uczestnikom i organizatorom serdecznie dziękujemy.

Informujemy też, że zdjęcia z uroczystości będą do wglądu na stronie internetowej stowarzyszenia pod adresem: foto.agh.edu.pl/index.php?cat=57

prof. Piotr Czaja
Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków AGH