Złote Indeksy dla wydziałów Pionu Hutniczego

W dniu 8 września w AGH odbyła się druga odsłona 44 ponownej immatrykulacji po 50 latach w czasie której „Złote Indeksy – 2017” z rąk prof. Tadeusza Słomki – Rektora AGH i dziekanów poszczególnych wydziałów odebrali absolwenci (pierwsza tura tegorocznej powtórnej immatrykulacji dla wydziałów pionu górniczego odbyła się w dn. 30 czerwca 2017):

  • Wydziału Metalurgicznego – obecnie Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej – 49 osób;
  • Wydziału Odlewnictwa – 41 osób;
  • Wydziału Metali Nieżelaznych – 27 osób.

Zdjęcia z uroczystości:

Złoty Indeks – 8 września 2017


Uroczystość przebiegła tradycyjnie w bardzo uroczystej formie przy dużej dawce wzruszenia i wzajemnej życzliwości.
W imieniu ponownie immatrykulowanych władzom uczelni i Stowarzyszenia Wychowanków podziękowali: prof. Stanisław Skrzypek – absolwent Wydział Metalurgii oraz dr Józef Górny absolwent Wydziału Odlewnictwa.