Złoty Indeks 2017

44. uroczysta immatrykulacja po 50 latach – Złoty Indeks 2017


Zdjęcia z uroczystości:

Złoty Indeks – 30 czerwca 2017


30 czerwca 2017 roku odbyła się 44 uroczysta immatrykulacja po 50 latach, absolwentów AGH, którzy swoje indeksy odebrali w roku akademickim 1967/1968. Do Immatrykulacji przystąpiło łącznie 284 absolwentów z czterech wydziałów tak zwanego pionu górniczego:

  • z Wydziału Górniczego – obecnie Górnictwa i Geoinżynierii – 108 uczestników;
  • z Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego – dzisiaj: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska – 52 geologów i 25 geofizyków;
  • z Wydziału Geodezji Górniczej – dzisiaj: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska – 58 osób;
  • z Wydziału Wiertniczo-Naftowego – dzisiaj Wiertnictwa Nafty I Gazu – 41 uczestników.

Poza licznie przybyłymi wychowankami ze wszystkich zakątków Polski sporą grupę stanowili wychowankowie mieszkający za granicą między innymi w: Australii, Afryce Południowej, Kanadzie, Niemczech, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Szwecji, Ukrainie.

W najgorszej – komunikacyjnie – sytuacji był kolega Mykola Skorbenko, który mieszka w Ługańsku na Ukrainie czyli na terenie tak zwanej Samozwańczej Republiki Ługańskiej w strefie działań wojennych. Jego podróż poprzedzona zabiegami dyplomatycznymi rektora i przewodniczącego stowarzyszenia trwała 3 dni z czego większość czasu to przejazd z Ługańska do Charkowa (330 km – w czasie pokoju to tylko 6 godz. 10 min). Z Charkowa do Krakowa przez Warszawę podróż trwała tylko około 4,5 godziny.

Cała uroczystość składała się z 4 elementów:

  • Uroczysta msza św. dziękczynna w Kolegiacie Akademickiej św. Anny celebrowana przez ks. prof. Tadeusza Panusia – proboszcza parafii św. Anny;
  • Akademicka uroczystość ponownej immatrykulacji w auli AGH wraz z pamiątkowymi zdjęciami w holu głównym pawilonu A-0;
  • Uroczysty obiad jubilatów w sali Fundacji Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”
  • Spotkania koleżeńskie jubilatów odbywające się w różnych lokalach Krakowa.

To wspaniałe uczucie patrzeć na prawie – lub już w pełni – siedemdziesięciolatków, którzy od 50 lat są związani z nasza uczelnią. Chętnie wrócili do swojej Alma Mater by poddać się ponownie immatrykulacji i spotkać swych przyjaciół z uniwersyteckiej ławy.

Uroczysta msza święta

Dzień rozpoczął się emocjonująco. W czasie uroczystej mszy św. w Kolegiacie Akademickiej św. Anny – licznie wypełnionej jubilatami – jej proboszcz, ks. prof. Tadeusz Panuś, na wstępie do liturgii, przywołał słowa św. Jana Pawła II z Tryptyku Rzymskiego – „zatrzymaj się”. Łącząc te słowa ze zręcznie dobranym tekstem pierwszego czytania z księgi Koheleta „Wszystko ma swój czas” w homilii – w profesorskim stylu wykazał znaczenie organizowania sobie życia według wskazań nauki Kościoła. Powrót do świątyni akademickiej po 50 latach z hołdem wdzięczności Bogu za pół wieku życia w harmonii z otoczeniem i samym sobą to wielkie „Zatrzymanie się” na chwilę i wielkie zrozumienie, że „wszystko ma swój czas”. Była nauka, był egzamin dyplomowy, było życie zawodowe pełne zaskakujących sytuacji. Był marzec 1968 i było wielkie zwycięstwo 1980 i był koszmarny stan wojenny 1981. Było życie rodzinne i towarzyskie i były liczne przypadki wzajemnej współpracy pomiędzy absolwentami – kolegami z ławy szkolnej. Za wszystko to zgromadzeni podziękowali Bogu w uroczystej eucharystii artykułując myśli jej uczestników w specjalnie przygotowanej na tę okazję modlitwie wiernych.

Uroczysta immatrykulacja

W sercu uczelni w obecności Jego Magnificencji Rektora i czterech dziekanów oraz Przewodniczącego Stowarzyszenia Wychowanków AGH uroczyście zabrzmiał hymn „Gaude Mater Polonia”.

W pięknym przemówieniu rektora, który poza swoją funkcja wystąpił także jako ponownie immatrykulowany, znalazło się miejsce na wspomnienia sprzed 50 lat. Rektor wspominał swój pierwszy wykład z matematyki, z którego został wyrzucony z zapowiedzią, że „pan panie Słomka nigdy tej uczelni nie skończy”. Stało się inaczej, skończył i został najpierw dziekanem Wydziału GGiOŚ, a potem rektorem – cenionym przez społeczność akademicką i na dodatek z miłości do matematyki za żonę pojął matematyczkę.

Kolejnym wystąpieniem było wspomnienie minionych lat w wykonaniu również ponownie immatrykulowanego prof. Piotra Czai – Przewodniczącego Stowarzyszenia Wychowanków AGH, który w klimacie tego spotkania przypomniał ciekawsze momenty z 50 letniej historii wychowanków.

Minutą ciszy uczczono zmarłych rektorów, dziekanów i profesorów, którzy w tamtym czasie kształtowali umysły i charaktery obecnych w auli inżynierów, a także tych spośród wychowanków, „którzy odeszli wcześniej”. Wystąpienie przewodniczącego stowarzyszenia zakończyło uroczyste ślubowanie wychowanków.

Po złożeniu ślubowania przystąpiono do ceremonii ponownej immatrykulacji zaczynając od immatrykulacji prof. Tadeusza Słomki – Rektora AGH. Ceremonii tej dokonał były rektor prof. Antoni Tajduś w towarzystwie Dziekana Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska prof. Jacka Matyszkiewicza oraz Przewodniczącego SW AGH prof. Piotra Czai.

Kolejnymi immatrykulowanymi osobami byli: prof. Antoni Tajduś – były Rektor AGH w latach 2005–2012, prof. Piotr Czaja – były Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, prof. Adam Piestrzyński – były dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, prof. Wacław Dziurzyński – Dyrektor Instytutu Mechaniki Górotworu PAN oraz Przewodniczący Komitetu Górnictwa PAN, prof. Stanisław Nawrat – wieloletni Kierownik Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu i pełnomocnik Rektora do spraw współpracy z ChRL, prof. Jadwiga Jarzyna oraz wszyscy członkowie komitetów organizacyjnych jubileuszu na poszczególnych wydziałach uczestniczących w uroczystości.

 „Złote Indeksy” wydrukowane według nowego wzoru zaproponowanego przez SW AGH i po akceptacji Rektora AGH, w czacie 80 min, odebrały z rąk swoich dziekanów 274 osoby, przyjmując wcześniej magiczne dotknięcie berłem rektorskim. Po zakończeniu ceremonii Jubilaci odśpiewali sobie wzajemnie gromkie STO LAT.

W imieniu immatrykulowanych wystąpił prof. Antoni Tajduś, który podobnie jak wszyscy w tym dniu, w pięknym wystąpieniu, wrócił pamięcią do beztroskich dni w Krakowie spędzanych przed 50 laty. Profesor A. Tajduś podziękował władzom uczelni za kultywowanie pięknej tradycji ponownej immatrykulacji i podziękował także przewodniczącemu Stowarzyszenia Wychowanków i wszystkim zaangażowanym w przygotowanie zjazdu jubilatów.

Uroczystość zakończyło radosne „Gaudeamus igitur” odśpiewane perfekcyjnie przez zebranych, po czym wszystkie wydziały wykonały na schodach pod statuą Stanisława Staszica pamiątkowe zdjęcia.

Obiad Jubilatów

Do tradycji immatrykulacyjnej należy również uroczysty obiad jubilatów – już z osobami towarzyszącymi. Ze względu na rekordową liczbę jubilatów i znaczną obecność współmałżonków sala „Krakusa” wypełniała się całkowicie łącznie ze sceną gdzie biesiadne miejsca zajęli wychowankowie Wydziału Geologicznego. W trakcie obiadu rektor podziękował organizatorom wręczając im rektorskie dyplomy z podziękowaniami. Sponsorom uroczystości rektor wręczył specjalne listy, a niektórym absolwentom wręczył specjalne ozdobne dyplomy ukończenia studiów opracowane i drukowane przez Stowarzyszenie Wychowanków.

Wieczorne spotkania Jubilatów

Wieczorem wychowankowie poszczególnych wydziałów świętowali we własnych grupach na spotkaniach koleżeńskich.

Rocznik Górników (108 osób – najliczniej zebrany) bawił się na wieczornym spotkaniu w Hotelu Jurajskim (obecnych było 121 osób). W trakcie spotkania Ci „siedemdziesięciolatkowie” tańczyli – jak przed 50 laty: twista, kaczuszki, walce i polki. Śpiewali piosenki z Hawiarskiej Koliby i piosenek z tamtych czasów. Najgłośniej zaśpiewano koło północy piosenkę zwaną w naszym środowisku jako „Kasablanka”. Wylansowana za czasów rektora Tajdusia jako nieformalny hymn Górniczej Karczmy Piwnej ze znanymi wszystkim słowami „Tu jest moje miejsce – Tu jest mój dom”. I dalej – „To moja uczelnia gdzie studiowałem ładnych parę lat Jubilatka nasza to AGH”. Już wczesnym rankiem śpiewano jak przed laty: „ Już późno, a nam się wcale nie chce spać… itd.” „Czerwone wino będziemy sączyć aż do dnia”.

Do dzisiaj w uszach piszącego te słowa brzmi ten spontaniczny piękny wielogłosowy chór i wspaniałe brzmienie Kapeli Krakusa pod wokalnym kierownictwem Jacka Szopy i muzycznym przywództwem Macieja Jędrzejka.

Wszystkim serdecznie dziękujemy!

Panu rektorowi, dziekanom świętujących wydziałów, komitetom organizacyjnym na wydziałach, wspaniałym paniom ze Stowarzyszenia Wychowanków. Paniom i panom z Działu Promocji AGH, panom obsługującym Aulę, Działowi BHP, a także zespołowi ratunkowemu ze Scanmedu, który dyskretnie obserwował uroczystość – i jak się okazało nie było potrzeby interwencji, nikt z dostojnych Jubilatów nie potrzebował pomocy medycznej.

 

Panie i panowie jubilaci Koleżanki i Koledzy

BRAWAO, BRAWAO, BRAWAO!

I TAK TREZYAMAĆ DO NASTĘPNEGO JUBILEUSZU

 

Piotr Czaja

Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków AGH