Złoty Indeks po pięćdziesięciu latach

 

Powtórna Immatrykulacja po 50 latach

W dniu 30 czerwca 2017 roku odbędzie się w AGH 44 uroczystość powtórnej immatrykulacji absolwentów AGH, którzy odebrali swe indeksy przed 50 laty. Jest to jedna z najbardziej emocjonalnych i wzruszających uroczystości akademickich, jaką od lat organizują władze AGH wraz ze Stowarzyszeniem Wychowanków AGH.
W tej uroczystości immatrykulowani zostaną absolwenci, którzy swe indeksy odebrali z rąk prof. Kiejstuta Żemajtisa ówczesnego Rektora AGH w roku akademickim 1967/1968.
Od bieżącego roku uroczystość powtórnej immatrykulacji organizowana jest już przez 10 wydziałów. Do grona najstarszych wydziałów dołączył w tym roku najmłodszy 50-cio latek – Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu. Ze względu na znaczną liczbę absolwentów zainteresowanych ponowną immatrykulacją konieczną była organizacja już trzech uroczystości w roku.
Od bieżącego roku corocznie w czerwcu immatrykulowane będą absolwenci wydziałów z grupy GEO:

 • Górnictwa i Geoinżynierii,
 • Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,
 • Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska,
 • Wiertnictwa Nafty i Gazu.

We wrześniu odbywać się będzie immatrykulacja wydziałów metalurgicznych:

 • Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej,
 • Metali Nieżelaznych,
 • Odlewnictwa.

W listopadzie natomiast odbywać się będzie immatrykulacja absolwentów z wydziałów:

 • Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej,
 • Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji,
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,
 • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Zmieniona zostaje także formuła uroczystości i od bieżącego roku nosić będzie nazwę „Złoty Indeks”. Opracowano i wydrukowano już nowy wzór indeksu, który nazywa się teraz „Złotym indeksem’ i będzie wręczany w okładce w kolorze statutowym danego wydziału czyli: Zielonej, czerwonej lub czarnej z wytłoczonym złotym godłem uczelni i napisem „Złoty Indeks”.


W czerwcowej uroczystości uczestniczyć będzie rekordowa liczba absolwentów. Łącznie zadeklarowało udział 279 osób. Ostatecznie uczestniczyć będzie 270 osób w tym złoty indeks odbierze wiele prominentnych osób jak prof. Tadeusz Słomka – Rektor AGH, prof. Antoni Tajduś – były Rektor AGH. Byli dziekani – prof. Adam Piestrzyński (WGGiOŚ), prof. Piotr Czaja (WGiG – obecnie Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków), prof. Wacław Dziurzyński – Przewodniczący Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz prof. Jadwiga Jarzyna (WGGiOŚ), prof. Stanisław Nawrat (GIG). Wśród immatrykulowanych jest wielu absolwentów z całego świata jak na przykład z Australii, USA, Kanady, Szwecji Niemiec, Wietnamu i Ukrainy.

Program Uroczystości zawiera:

9:00 — Msza św. – Kolegiata św. Anny,
10:00–11.40 — Recepcja w holu A-0 (odbiór materiałów załatwianie spraw finansowych – każdy wydział przy swoim odrębnym stanowisku),
11:30 — Zajmowanie miejsc w Auli – prezentacja filmu o dzisiejszym AGH,
12:00 — Wejście orszaku rektorskiego, rozpoczęcie uroczystości.

Pieśń „Gaude Mater”,
Przemówienie powitalne Rektora AGH,
Przemówienie Przewodniczącego Stowarzyszenia Wychowanków AGH,
Ślubowanie Wychowanków,
Ceremonia powtórnej immatrykulacji – wręczenie „Złotych Indeksów”,
Przemówienie oficjalne przedstawiciela Immatrykulowanych,
Ewentualne przemówienia innych Immatrykulowanych głównie przybyłe z zagranicy,
Uroczyste „Gaudeamus”,
Zakończenie części oficjalnej.

Bezpośrednio po uroczystości w auli:

 • pamiątkowe zdjęcia na schodach pod statuą Stanisława Staszicem z rektorem AGH i dziekanami (wszyscy razem):
 • Zdjęcia wydziałowe (z rektorem i dziekanem swojego wydziału).

15:00 — Uroczysty obiad Jubilatów – Sala Fundacji ZiPT AGH „Krakus”, I piętro, ul. Reymonta 15.
Po obiedzie programy organizowane przez poszczególne wydziały.


Informacje dla uczestników Uroczystości w dniu 30 czerwca 2017:
1. Wjazd samochodem na AGH główną bramą ul. Reymonta 7 na hasło „Złoty indeks”.
2. Dla uczestników będą zarezerwowane miejsca na parkingu głównym przed Biblioteką Główną.
3. W razie zapełnienia parkingu, miejsca należy szukać w rejonie pawilonów od C-4 w kierunku B-4,
4. Na uroczystość należy się zgłosić:

 • msza św. o godzinie 9:00 w Kolegiacie św. Anny ul. Św. Anny (w rejonie świątyni nie ma możliwości parkowania samochodów – strefa A i B – tylko za specjalnymi identyfikatorami),
 • uroczystość a AGH – pawilon A-0 parter, każdy wydział ma swoje stanowisko recepcyjne gdzie należy odebrać identyfikator, na odwrocie identyfikatora jest wydrukowane miejsce w auli, które będzie dokładnie opisane również na fotelu, to miejsce należy zająć po godzinie 11:30,
 • o godzinie 11:30 na ekranach w auli i przed aulą będzie można zobaczyć dzisiejsze AGH i porównać z tym sprzed pół wieku,
 • na I piętrze będą dwa bufety, gdzie będzie można wypić kawę i napoje,
 • na korytarzach będzie wiele ławek i foteli, gdzie można będzie usiąść z przyjaciółmi i porozmawiać.

5. W recepcji należy załatwić ewentualne sprawy związane z uroczystością.
6. Wskazane jest, aby uczestnicy powtórnej immatrykulacji wpisali się do Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Jest to najstarsza (73 letnia) w Polsce organizacja absolwencka organizująca kontakty wychowanków ze swoją uczelnią i wydająca wiele ciekawych publikacji z życia uczelni, które trafiają do członków stowarzyszenia. Zapisanie się do Stowarzyszenia nie jest obligatoryjne, ale jest wielkim przywilejem Absolwentów AGH. Wiele uczelni nam tego zazdrości.
7. W recepcji zjazdu czekają na uczestników gotowe deklaracje. Wystarczy złożyć swój podpis, podać swój status zawodowy (emeryt, lub pracujący) oraz wpisać do formularza swój numer telefonu komórkowego. W przyszłości najważniejsze informację będą rozsyłane do członków za pomocą SMS-ów.
8. O godzinie 12:00 rozpoczyna się uroczystość akademicka „Złoty indeks’. Na głos fanfar należy powstać i na stojąco powitać orszak Rektora AGH.
9. Sam ceremoniał immatrykulacji polega na:

 • sprawnym wystąpieniu przed stalle – całe rzędy jednocześnie – i ustawieniu się twarzą do auli w kolejności wyczytanej od mównicy w kierunku drzwi.
 • Pasowaniu berłem rektorskim przez JM Rektora
 • Wręczeniu Złotego indeksu przez obecnego Dziekana Wydziału.
 • Przyjęciu gratulacji od Przewodniczącego Stowarzyszenia Wychowanków AGH.
 • Sprawnym powrocie na swoje miejsce w kolejności odwrotnej do występowania.

10. Po zakończeniu uroczystości na schodach pawilonu A-0 wykonane będą zdjęcia:

 • Grupowe możliwie wszystkich uczestników uroczystości. Należy się mocno ścieśnić i zajmować miejsca od parteru aż po drugie piętro.
 • Grupowe swojego wydziału z JM Rektorem i własnym dziekanem.

11. O godz. 15.00 w Sali Krakusa ul. Reymonta 15 Ip. Odbędzie się uroczysty obiad Jubilatów z małżonkami (tymi, które się zgłosiły na swoim wydziale). Należy zajmować miejsca zgodnie z winietami wydziałów. W obrębie wydziałów siadamy dowolnie. Rektor i Dziekani zajmują miejsca w prezydium znajdującym się po wejściu na sale po prawej stroni tuż przy drzwiach (po drugiej stronie Sali patrząc na scenę). Na scenie będą stoły dla jednego z wydziałów.
12. Planowane zakończenie obiadu jubilatów ok. godz. 16.30.
13. Wszelkie inne szczegóły wyjaśniają organizatorzy Jubileuszu na poszczególnych wydziałach:

 • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii: Piotr Czaja tel. 693-550-176
  lub Antoni Bochenek tel. 504 760 280.
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska: Bogusława Rajpolt tel. 12 431 39 54
  lub Jerzy Szumilas tel. 507 293 075
 • Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska: Jan Janowski tel. 502 254 923
 • Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu: Albin Wojnar tel. 603 416 530
  lub Władysław Kozioł tel. 600 491 479

14. Wieczorne programy organizują komitety na wydziałach.