Członkowie SW AGH z wizytą w Albanii

Spotkanie Kierownictwa SW AGH z przedstawicielami Koła Wychowanków w Albanii

W dniu 12 czerwca 2017 roku na górze zamkowej „Lëkurësi Castle” w Sarandzie (południowa Albania) odbyło się uroczyste spotkanie kierownictwa Zarządu Głównego Stowarzyszenia z Delegacją Zagranicznego Koła Wychowanków AGH w Albanii.

Ze strony władz Stowarzyszenia w spotkaniu uczestniczyli:

 • prof. Piotr Czaja – Przewodniczący Stowarzyszenia,
 • dr inż. Czesława Ropa – Sekretarz Stowarzyszenia,
 • dr inż. Andrzej Miga – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 • Renata Wacławik Wróbel – Zastępca Skarbnika ZG,
 • Agnieszka Szlązak – Przedstawiciel Sądu Koleżeńskiego SW

oraz liczna grupa członków Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

Ze strony albańskiej w spotkaniu uczestniczyli:

 • prof. Arqile Teta – Członek Honorowy SW AGH, Rzecznik Koła SW w Albanii,
 • dr Kujtim Bebja – Dyrektor Departamentu Inspekcji Państwowej Środowiska i Lasów w Ministerstwie Środowiska Republiki Albanii,
 • Eduart Vasili – Inspektor w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • Dhionis Grabocka, Luan Hainai – członkowie Koła Stowarzyszenia Wychowanków w Albanii.

Spotkanie było kolejnym przykładem aktywności zagranicznych absolwentów AGH poza granicami kraju. Dobre tradycje współpracy edukacyjnej AGH z Albanią są podtrzymywane dzięki wspaniałej działalności promocyjnej wychowanków sprzed ponad 40 lat. Obecnie na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii studiuje trzech studentów z Albanii w tym jeden: pan Erjon Bebja już na drugim stopniu przygotowuje się do obrony swojej pracy magisterskiej. Podobnie studia w AGH kontynuują na różnych wydziałach inni Albańczycy w tym między innymi na wydziale Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska.

W trakcie uroczystego potkania w zamku „Lëkurësi Castle” na mocy uchwały Prezydium Zarządu Głównego dwóch członków Stowarzyszenia Wychowanków:

 • Dhionis Grabocka,
 • Luan Hainai,

zostało uhonorowanych odznaką „Zasłużony dla Stowarzyszenia Wychowanków AGH”, którą wręczył im prof. Piotr Czaja Przewodniczący SW AGH.

W toku spotkania roboczego, które odbyło się przed południem w dniu 12 czerwca 2017 roku w hotelu Saranda Beach Resort pan dr Kujtim Bebja – Dyrektor Departamentu Inspekcji Państwowej Środowiska i Lasów podkreślił, że stronie albańskiej bardzo zależy na dobrym wykształceniu młodzieży – porównywalnym do tego jakie zdobyli przed laty – emerytowani już obecnie pracownicy czołowych instytucji państwowych i uniwersytetów jak prof. A. Teta. Doktor Kujtim  Bebja stwierdził, że jego syn bardzo dobrze ocenia poziom kształcenia na wydziale Górnictwa i Geoinżynierii. Profesor P. Czaja, który zna przebieg kształcenia w AGH studentów albańskich podkreślił, że są to studenci bardzo sumienni, pracowici i dobrze przygotowani do trudnych studiów technicznych w języku polskim. Nie ma wątpliwości, ze znając język polski, angielski i albański z dyplomem AGH mogą śmiało startować do najciekawszych stanowisk pracy w całej europie a nawet i w świecie.

Albania obecnie znajduje się na ścieżce szybkiego wzrostu gospodarczego i wszechstronnego rozwoju technicznego i bardzo szybko dochodzi do poziomu europejskiego w większości dziedzin życia. Albanii zależy na budowie dobrych relacji gospodarczych z Polską, stąd doceniają znaczenie znajomości języka polskiego przez studiujących Albańczyków w Polsce.

Spotkanie z przedstawicielami Koła Wychowanków AGH w Albanii zostało częściowo dofinansowane ze środków SW na mocy decyzji Prezydium ZG SW z dnia 23 maja 2017.