Uwaga głosowanie

W dniach 14.05-19.06.2020 trwa głosowanie Delegatów na krajowy Zjazd Delegatów SW AGH w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności za rok 2019. Odpowiednie informacje zostały do Państwa rozesłane poprzez pocztę elektroniczną. ZG SW AGH

Read more