mar
22
2017

Dni Integracji

PLAKAT_X_KDI-A4_

Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w X Krakowskich Dniach Integracji. Jak co roku, i tym razem, nie braknie okazji do zapoznania wielu wspaniałych osób,  udziału w interesujących warsztatach i ciekawych seminariach. Będą wydarzenia sportowe, gry i konkursy. Zapraszamy od 3 do 8 kwietnia 2017 roku. Krakowskie Dni Integracji to organizowane co roku wydarzenie, którego głównym celem jest integracja oraz zwiększanie świadomości środowisk akademickich w zakresie funkcjonowania studentów niepełnosprawnych na uczelniach wyższych. Nie mniej [...]

mar
22
2017

List gratulacyjny dla absolwentów WMN

wręczenie gratulacji_

17 marca 2017 roku Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków AGH prof. Piotr Czaja  pożegnał absolwentów studiów drugiego stopnia na Wydziale Metali Nieżelaznych, wręczając  każdemu  podczas uroczystego rozdania dyplomów w Auli AGH, list gratulacyjny wraz z informacją o SW AGH.  

mar
17
2017

Posiedzenie Zarządu Głównego

VII_krajowy1-180x160

3 kwietnia 2017 roku odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej. Tematem będzie zatwierdzenie sprawozdań za 2016 rok oraz sprawy wynikając z bieżącej działalności SW AGH.

sty
31
2017

List gratulacyjny od przewodniczącego SW AGH

Stowarzyszenie Wychowanków chce być z absolwentami już w pierwszych chwilach od otrzymania dyplomu. Wraz z wieloma innymi instytucjami – jak Centrum Karier AGH – Stowarzyszenie jest  żywo zainteresowane losem wszystkich wychowanków. To oni tworzą tę niezwykle silną więź ludzi, których połączyły wspólne studia, i którzy przez ten fakt stają się członkami wspaniałej rodziny absolwentów AGH. 27 stycznia 2017 roku Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków AGH prof. Piotr Czaja pożegnał absolwentów studiów drugiego stopnia na Wydziale Wiertnictwa, Nafty [...]

sty
31
2017

Spotkanie opłatkowo-noworoczne i koncert

DSC_3377

16 stycznia 2017 roku odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowo-noworoczne organizowane przez Stowarzyszenie Wychowanków AGH. Licznie przybyli goście wysłuchali wystąpienia Rektora AGH prof. Tadeusza Słomki na temat stanu uczelni. Akademia Górniczo-Hutnicza jest jedną z najlepszych uczelni w kraju, dowodem na to jest fakt, iż w 2016 roku  nasi naukowcy  otrzymali łącznie 134 patenty i prawa ochronne, co dało AGH drugie miejsce w kraju wśród wszystkich szkół wyższych. Różnorodność uzyskiwanych patentów pokazuje, że jest uczelnią wszechstronną. Tego [...]