Metody i systemy obliczeń wielkiej skali

Informatyka


Laboratorium - dostęp do zasobow PLGrid

Rejestracja użytkownika w Pl-Grid

Bezpieczeństwo

 1. Bezpieczeństwo w Globusie

 2. Handbook of Applied Cryptography , by A. Menezes, P. van Oorschot, and S. Vanstone, CRC Press, 1996 on-line
 3. GSI - Grid Security Infrastructure (podstawowe pojęcia)
  • Podpisy elektroniczne (digital signatures)
  • Certyfikaty
  • Wzajemne uwierzytelnianie (mutual authentication)
  • Delegacja, certyfikaty proxy, single sign-on

Zadanie domowe

 1. Po aktywacji usługi "dostęp do klastra ZEUS" po okolo 15 minutach powinno być możliwe zalogowanie sie na weźle dostępowym klastra ZEUS (ang. User Interface (UI)) poprzez ssh. Instrukcja.
 2. Proszę utworzyć katalog .globus w katalogu domowym na UI
  mkdir .globus
 3. Proszę ściągnąć certyfikat SimpleCA znajdujący się w portalu na lokalny dysk (zapisz certyfikat na dysku) i przekopiować go do katalogu .globus pod nazwą usercred.p12 oraz prawami dostępu
  chmod 600 usercred.p12
  Przykłady mozna znależć tutaj w punkcie kopiowanie certyfikatu na UI


Katarzyna Rycerz, kzajac at agh.edu.pl
Maciej Malawski, malawski at agh.edu.pl
Bartosz Balis, balis at agh.edu.pl