Aproksymacja. Mnożenie macierzy a ułożenie w pamięci.