INFORMACJE O KATEDRZE

Podstawowe informacje o Katedrze, pracownikach i grupach badawczych

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Obszary działalności Katedry oraz projekty badawcze realizowane w Katedrze

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Oferta przedmiotów obieralnych, tematy prac dyplomowych oraz terminy konsultacji

Aktualności »
Z okazji nadania tytułu Profesora Honorowego AGH oraz 60 rocznicy powstawnia Katedry Technologii Paliw, której prof. dr hab. inż. Aleksander Karcz był długoletnim kierownikiem (1991-2007), w dniu 24 czerwca 2016 w Auli głównej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w pawilonie A0 odbyła się konferencja naukowa "Technologia Paliw - Wyzwania i Szanse"
Uchwała Senatu AGH
 • 1 grudnia 2016 roku tytuł doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej uzyskał dr inż. Tadeusz Dziok, gratulujemy!
 • Studia podyplomowe "Nowoczesne metody zarządzania i technologie w koksownictwie"
 • Studia podyplomowe: "Zgazowanie paliw stałych - węgiel, biomasa, odpady"
 • W wyniku wyborów pracownikom Katedry powierzono na kadencję 2016-2020 funkcje:
  • Prodziekana ds. Ogólnych - dr hab. Stanisław Porada, prof. AGH
  • Prodziekana ds. Kształcenia na kierunku Technologia Chemiczna - dr inż. Marta Wójcik
  • Delegatów do Senatu AGH - dr hab. inż. Andrzej Strugała, prof. AGH oraz dr inż. Grzegorz Jodłowski
 • W nowej kadencji 2016-2020 funkcję kierownika Katedry powierzono dr hab. inż. Andrzejowi Strugale, prof. AGH, natomiast prof. dr hab. Jerzy F. Janik mianowany został zastępcą kierownika Katedry.
 • W listopadzie 2017 roku tytuł doktora habilitowanego otrzymali dr hab. inż. Piotr Burmistrz oraz dr hab. inż. Cezary Czosnek, gratulujemy!
 • 21 grudnia 2017 odbędzie się spotkanie przedświateczne pracowników Katedry połączone z gratulacjami dla nowych doktorów habilitowanych.
Katedra Technologii Paliw
Katedra Technologii Paliw funkcjonuje w swojej obecnej formie od 1 lutego 2007 r. W ramach Katedry działa pięć zespołów badawczych, które zajmują się różnymi aspektami technologii paliw stałych, ciekłych i gazowych, a także materiałami węglowymi i węglonośnymi, nanomateriałami węglowymi i nieorganicznymi oraz badaniami katalitycznymi w ochronie środowiska.
Historia Katedry sięga lat 50-tych ubiegłego wieku. Zaglądnij do prezentacji