Pani mgr inż. Magdalena Tyszer uzyskała 3-miesięczny staż naukowy w Shibaura Institute of Technology (SIT) w Tokio (Japonia).

Pani mgr inż. Magdalena Tyszer jest doktorantką na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, w Katedrze Surowców Energetycznych. Rozprawę doktorską pt. Efektywne i wielowariantowe wykorzystanie koncentratów wód termalnych pozyskanych w procesach membranowych, realizuje pod opieką dr hab. inż. Barbary Tomaszewskiej, prof. AGH.

Staż naukowy Doktorantka odbywa od 26 września 2019 roku w SIT, Faculty College of Engineering, Department of Applied Chemistry, w laboratorium Separation Systems Engineering Laboratory (Membrane Separation) Prof. Mikihiro Nomury. Prowadzi badania laboratoryjne w zakresie separacji membranowej z wykorzystaniem zeolitowych i krzemionkowych membran nieorganicznych w procesach odwróconej osmozy, w celu oceny retencji wybranych składników z badanych wód.