Kierownik Katedry

Dr hab. inż. Michał Stefaniuk, prof. AGH

profesor uczelni

Obszar badawczy:  metody geoelektryczne, geofizyka naftowa, systemy naftowe, geotermia

Samodzielni pracownicy naukowi

Prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki

profesor

Obszar badawczy:  

Dr hab. Artur Tadeusz Krzyżak

starszy specjalista naukowo-techniczny

Obszar badawczy: obrazowanie MRJ w  bio-medycynie, geologii, inżynierii materiałowej

Prof. dr hab. Szczepan Porębski

profesor

Obszar badawczy: sedymentologia, analiza basenów sedymentacyjnych, stratygrafia sekwencji, geologia naftowa

Dr hab. inż. Henryk Sechman

profesor uczelni

Obszar badawczy: geochemia powierzchniowa; poszukiwania naftowe; ochrona środowiska

Dr hab. inż. Anna Sowiżdżał

profesor uczelni

Obszar badawczy: geotermia, odnawialne źródła energii, środowiskowe aspekty produkcji energii, efektywność energetyczna, niska emisja, geologia naftowa, modelowanie geologiczne

Dr hab. Anna Świerczewska, prof. AGH

profesor uczelni

Obszar badawczy: diageneza strukturalna, mikrotektonika, geologia strukturalna 

Prof. dr hab. inż. Barbara Tomaszewska

profesor uczelni

Obszar badawczy: hydrogeologia, geotermia, hydrogeochemia, inżynieria środowiska, uzdatnianie wód, górnictwo i geologia

Adiunkci

Dr inż. Mirosław Janowski

adiunkt

Obszar badawczy: cieplne systemy energetyczne, odnawialne i klasyczne 😉

Dr inż. Tomasz Maćkowski

adiunkt

Obszar badawczy: interpretacja sejsmiczna 2D/3D, modelowanie sejsmiczne 2D/3D,  inwersja sejsmiczna, modelowanie basenów sedymentacyjnych

Dr inż. Bartosz Papiernik

adiunkt

Obszar badawczy: geologia naftowa,  kartografia wgłębna, modelowanie 3D, geotermia, petrofizyka, modelowania facjalne, szacowanie zasobów węglowodorów

Dr inż. Grzegorz Machowski

adiunkt

Obszar badawczy: geologia naftowa, petrofizyka, kartografia wgłębna, modelowanie 3D, geotermia

Asystenci

Dr inż. Jan Barmuta

asystent

Obszar badawczy: Interpretacja danych sejsmicznych, tektonika płyt, modelowania strukturalne 

Dr inż. Joanna Jasnos

asystent

Obszar badawczy: geotermia, wody lecznicze, skład chemiczny wód, statystyka
 

Dr inż. Michał Kaczmarczyk

asystent

Obszar badawczy: energia geotermalna, pompy ciepła, efektywność energetyczna, niska emisja

Mgr inż. Wojciech Luboń

asystent

Obszar badawczy: pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, efektywność energetyczna

Mgr inż. Grzegorz Pełka

asystent

Obszar badawczy: pompy ciepła, dolne źródła dla pomp ciepła, nowoczesne kotły grzewcze (np. kotły na pellety)

Dr inż. Anna Twaróg

asystent

Obszar badawczy: geochemia powierzchniowa

Wykładowcy

Mgr inż. Jan Soboń

wykładowca

Obszar badawczy: pułapki hydrodynamiczne, inżynieria złożowa, geochemia powierzchniowa, poszukiwania naftowe i geotermalne, systemy eksploatacji zbiorników geotermalnych