Z wielką przyjemnością informujemy, że nasz kolega pracownik Katedry Surowców Energetycznych, Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, Marek Hajto został wybrany do Zarządu Międzynarodowej Asocjacji Geotermalnej (IGA) na lata 2020-2023.

Jest to olbrzymi sukces i wyróżnienie, zważywszy na fakt, że do wyborów stanęło 50 kandydatów, reprezentujących 23 państwa z całego Świata. Marek Hajto jest jedynym reprezentantem Polski w składzie 25 osobowego Zarządu.

Kandydatura Marka Hajto została wysunięta przez Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, w dowód uznania za Jego profesjonalizm, wiedzę i doświadczenie.

Marek Hajto jest autorem i współautorem ponad 90 publikacji, ponad 20 projektów R&D poświęconych wykorzystaniu energii geotermalnej, w tym projektów prac geologicznych, które zaowocowały odkryciem złóż wód geotermalnych w Poddębicach oraz w Jachrance /k. Warszawy. Pan Marek Hajto jest także głównym wykonawcą i koordynatorem obszernych monografii wydanych w latach 2006-2013 w formie atlasów geotermalnych, obejmujących 90% powierzchni Polski, które stanowiły podwaliny nowych instalacji geotermalnych na Niżu Polskim w latach 2006-2019, jest także ekspertem Ministerstwa Środowiska w zakresie geotermii.

Svartsengi, Islandia, 2019

Międzynarodowa Asocjacja Geotermalna zrzesza ponad 4 900 członków z całego świata. Misją IGA jest m. in. promowanie rozwoju wykorzystania energii geotermalnej, w tym innowacyjnych badań i rozwiązań w zakresie technologii pozyskania ciepła Ziemi, jako nieograniczonego naturalnego źródła energii, które może odgrywać znaczącą rolę w zaspokajaniu potrzeb energetycznych świata w przyszłości.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem:

https://www.geothermal-energy.org/the-iga-announces-ground-breaking-results-of-the-elections-to-its-board-of-directors-2020-2023