EAAgr

 

Energia geotermalna dla ekologicznego ciepłownictwa w Polsce  - współpracujemy z najlepszymi.
Projekt Europejskiego Obszaru Gospodarczego współpracujemy z najlepszymi

Energia geotermalna ma duży potencjał dla ekologicznego ciepłownictwa w Polsce. Dla optymalnego rozwoju tego ważnego sektora niezbędna jest współpraca i korzystanie z doświadczeń światowych liderów w tym zakresie. Tym celom służy trwający od lipca do końca października 2017 r. międzynarodowy projekt pt. „Energia geotermalna: podstawa niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia i zrównoważonego rozwoju – wstępne studia dla wybranych obszarów w Polsce”.

Jest on realizowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2009–2014 przez zespoły wiodących specjalistów polskich z zakresu geotermii – z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (lidera), Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, Politechniki Wrocławskiej i zagranicznych – z Krajowej Agencji Energii w Islandii oraz Christian Michelsen Research AS w Norwegii, a także z Europejskiej Rady Energii Geotermalnej. W Projekcie uczestniczą też przedstawiciele: Lądka Zdroju, Konstantynowa Łódzkiego, Poddębic, Sochaczewa – miast i instytucji, dla których opracowane będą ww. studia możliwości wykorzystania geotermii w lokalnym ciepłownictwie, a także propozycje  projektów pilotowych.   

Projekt został zainicjowany przez Ministerstwo Środowiska, a szczególnie przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Kraju i Głównego Geologa Kraju – Pana prof. dr. hab. Mariusza Oriona Jędryska. Przedsięwzięcie przyczyni się do rozwoju geo-ciepłownictwa w Polsce, wzmacniając podejmowane przez rząd RP inicjatywy w tym zakresie.  

Wymienione dwa kraje Darczyńców EOG przodują na świecie w zagospodarowaniu ciepła Ziemi: Islandia dzięki wodom i parom geotermalnym, a Norwegia dzięki pompom ciepła. W Polsce natomiast ciepłownictwo geotermalne (pomimo odpowiedniego potencjału w wielu rejonach) jest nadal na wstępnym etapie rozwoju, stąd  też współpraca ze specjalistami z podanych krajów jest dla nas bardzo ważna.   

W ramach Projektu zaplanowano wizyty studyjne w Polsce, Norwegii i Islandii,  konferencje, działania promocyjne, a także m.in. opracowanie wszechstronnego Raportu dotyczącego m.in. wymienionych studiów możliwości, a także propozycji rozwiązań, których wprowadzenie powinno sprzyjać trwałemu rozwojowi ciepłownictwa geotermalnego zarówno w wybranych miejscowościach, jak i w całej Polsce.       

Trzeba podkreślić, że jest to drugi projekt dotyczący ciepłownictwa geotermalnego w Polsce dofinansowany przez Mechanizm EOG. Był on  poprzedzony mniejszym projektem zakończonym w czerwcu tego roku, który skupiał się na wybranych zagadnieniach dla Poddębic.   

Projekt otwiera drogę dla długo oczekiwanej współpracy Polski, Islandii i Norwegii w zakresie energii geotermalnej w ramach mechanizmów finansowych EOG i Funduszy Norweskich w nadchodzących latach, będąc wyjątkową szansą wspólnych projektów i poczynienia istotnego postępu w geotermii w Polsce.

Osoby do kontaktów ws. Projektu:

Michał Stefaniuk, prof. AGH

  • Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  • Katedra Surowców Energetycznych
  • Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
  • +48 12 617 47 63
  • e-mail

Beata Kępińska, prof. IGSMiE PAN, kierownik Projektu

  • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
  • +48 18 20 73 218
  • +48 601 40 34 76
  • e-mail