Zajęcia dydaktyczne

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Sokół, Anna Żołdani - Szelest

Dr inż. Jan Barmuta

 
 

Prowadzone zajęcia

Kod

Przedmiot

Kierunek

Stopień i semestr

Wykład

BGG-2-202-GN-s

Geologia regionalna złóż ropy i gazu

 

Górnictwo i Geologia

II stopień - 3 sem.

Ćwiczenia

BGG-2-206-GN-s

Geofizyka naftowa

Górnictwo i Geologia

II stopień – 3 sem.

Ćwiczenia

BGG-2-108-GN-s

Analiza basenów sedymentacyjnych

Górnictwo i Geologia

II stopień – 1 semestr

Mgr inż. Bartłomiej Ciapała

 
 

Prowadzone zajęcia

Kod

Przedmiot

Kierunek

Stopień i semestr

Ćwiczenia audytoryjne

BEZ-1-503-s

Energetyka słoneczna

Ekologiczne Źródła Energii

I stopień – 5 sem.

Ćwiczenia laboratoryjne

BEZ-1-503-s

Energetyka słoneczna

Ekologiczne Źródła Energii

I stopień – 5 sem.

Ćwiczenia projektowe

BEZ-1-711-s

Instalacje solarne termiczne - projekt

Ekologiczne Źródła Energii

I stopień – 7 sem.

Ćwiczenia audytoryjne

BIS-1-714-s

Energetyka słoneczna

Inżynieria Środowiska

I stopień – 7 sem.

Ćwiczenia laboratoryjne

BIS-1-714-s

Energetyka słoneczna

Inżynieria Środowiska

I stopień – 7 sem.

Mgr inż. Anna Chmielowska

 
 

Prowadzone zajęcia

Kod

Przedmiot

Kierunek

Stopień i semestr

Ćwiczenia laboratoryjne

BEZ-1-508-s

Energetyka wodna

Ekologiczne Źródła Energii

I stopień – 5 sem.

Ćwiczenia audytoryjne

BEZ-1-508-s

Energetyka wodna

Ekologiczne Źródła Energii

I stopień – 5 sem.

Ćwiczenia projektowe

BIS-1-205-s

Odnawialne źródła energii

Inżynieria Środowiska

I stopień – 2 sem.

Mgr inż. Adam Fheed

 
 

Prowadzone zajęcia

Kod

Przedmiot

Kierunek

Stopień i semestr

Ćwiczenia laboratoryjne

BGG-1-706-s

Geologia skał zbiornikowych

Górnictwo i Geologia

I stopień - 7 sem.

Ćwiczenia laboratoryjne

BGG-1-602-s

Geologia złóż kopalin płynnych

Górnictwo i Geologia

I stopień - 6 sem.

Ćwiczenia laboratoryjne

BEZ-1-

209-s

Geologia złóż kopalin płynnych

Ekologiczne Źródła Energii

I stopień – 2 sem.

Mgr inż. Adrianna Góra

 
 

Prowadzone zajęcia

Kod

Przedmiot

Kierunek

Stopień i semestr

Zajęcia projektowe

BGG-1-509-s

Przemysł naftowy a środowisko

Górnictwo i Geologia

I stopień - 5 semestr

Zajęcia projektowe oraz ćwiczenia laboratoryjne

BEZ-1-301-s

Przemysł  paliwowo-energetyczny a ochrona środowiska

Ekologiczne Źródła Energii

I stopień – 3 semestr

Ćwiczenia laboratoryjne

BEZ-1-613-s

Geochemia powierzchniowa

Ekologiczne Źródła Energii

I stopień – 6 semestr

Zajęcia projektowe oraz ćwiczenia laboratoryjne

BGG-2-102-GN-s

Geochemia powierzchniowa w poszukiwaniach naftowych i ochronie środowiska

Geologia naftowa

II stopień – 1 semestr

Zajęcia terenowe

BGG-2-107-GN-s

Zajęcia terenowe złożowo-naftowe

Geologia naftowa

II stopień – 1 semestr

Mgr inż. Piotr Guzy

 
 

Prowadzone zajęcia

Kod

Przedmiot

Kierunek

Stopień i semestr

Ćwiczenia

laboratoryjne

BGG-2-102-GN-s

 

Geochemia powierzchniowa w poszukiwaniach naftowych i ochronie środowiska

Górnictwo

I Geologia

II stopień, semestr letni

Zajęcia terenowe

BGG-2-107-GN-s

Zajęcia terenowe żłożowo-naftowe

Górnictwo

 I Geologia

II stopień, semestr letni

Mgr inż. Piotr Hadro

 
 

Prowadzone zajęcia

Kod

Przedmiot

Kierunek

Stopień i semestr

Zajęcia terenowe z energetyki konwencjonalnej i opartej na OZE

BIS-2-108-OZ-s

Zajęcia terenowe

Inżynieria Środowiska

II stopień - 1 sem.

Dr inż. Michał Kaczmarczyk

 
 

Prowadzone zajęcia

Kod

Przedmiot

Kierunek

Stopień i semestr

Zajęcia seminaryjne i ćwiczenia projektowe

BEZ-1-708-s

Alternatywne źródła energii

Ekologiczne Źródła Energii

I stopień – 7 sem.

Wykład

BIS-2-205-OZ-s

Modernizacja instalacji energetycznych z zastosowaniem OZE

Inżynieria Środowiska

II stopień – 2 sem.

Wykład

BEZ-2-202-s

Modernizacja instalacji energetycznych z zastosowaniem EZE

Ekologiczne Źródła Energii

II stopień – 2 sem.

Wykład, ćwiczenia audytoryjne i ćwiczenia projektowe

BIS-1-514-s

Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja

Inżynieria Środowiska

I stopień – 5 sem.

Ćwiczenia audytoryjne i ćwiczenia projektowe

BEZ-1-405-s

Podstawy energetyki

Ekologiczne Źródła Energii

I stopień – 4 sem.

Wykład, ćwiczenia audytoryjne i ćwiczenia projektowe

BEZ-1-615-s

Projektowanie instalacji centralnego ogrzewania z wykorzystaniem OZE

Ekologiczne Źródła Energii

I stopień – 6 sem.

Mgr inż. Aleksandra Kasztelewicz

 
 

Prowadzone zajęcia

Kod

Przedmiot

Kierunek

Stopień i semestr

Ćwiczenia projektowe

BEZ-2-102-s

Efektywne zarządzanie energią

Ekologiczne Źródła Energii

II stopień - I sem.

Ćwiczenia projektowe

BIS-2-204-OZ-s

Efektywne zarządzanie energią

Inżynieria Środowiska

II stopień - 2 sem.

Zajęcia terenowe

BEZ-1-114-s

Zajęcia terenowe z energetyki konwencjonalnej i odnawialnej

Ekologiczne Źródła Energii

I stopień – 4 sem.

Mgr inż. Magdalena Krzysztofik

 
 

Prowadzone zajęcia

Kod

Przedmiot

Kierunek

Stopień i semestr

Wykład i ćwiczenia laboratoryjne

BGG-1-602-s

Geologia złóż kopalin płynych

 

Górnictwo i Geologia

I stopień - 6 sem.

Mgr inż. Bartłomiej Liana

 
 

Prowadzone zajęcia

Kod

Przedmiot

Kierunek

Stopień i semestr

Ćwiczenia laboratoryjne

BGG-2-106-GN-s

Kartografia wgłębna II

 

Górnictwo i Geologia

II stopień - 1 sem.

Ćwiczenia laboratoryjne

BGG-1-639-s

Kartografia wgłębna I

Górnictwo i Geologia

I stopień - 6 sem.

Ćwiczenia laboratoryjne

BEZ-2-103-s

Kartowanie i modelowanie geologiczne

Ekologiczne Źródła Energii

II stopień - 1 sem.

Mgr inż. Wojciech Luboń

 
 

Prowadzone zajęcia

Kod

Przedmiot

Kierunek

Stopień i semestr

Ćwiczenia projektowe i  laboratoryjne

BEZ-1-509-s

Pompy ciepła

 

Ekologiczne Źródła Energii

I stopień - 5 sem.

Ćwiczenia projektowe i  laboratoryjne

BIS-1-717-s

Pompy ciepła

 

Inżynieria Środowiska

I stopień – 7 sem.

Zajęcia terenowe

BOS-1-411-s

Zajęcia terenowe z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii

Ochrona Środowiska

I stopień – 4 sem.

Zajęcia terenowe

BIS-1-412-s

Zajęcia terenowe z odnawialnych źródeł energii

Inżynieria Środowiska

I stopień – 4 sem.

Zajęcia terenowe

BEZ-1-411-s

Zajęcia terenowe z energetyki konwencjonalnej i odnawialnej

Ekologiczne Źródła Energii

I stopień – 4 sem.

Dr inż. Grzegorz Machowski

 
 

Prowadzone zajęcia

Kod

Przedmiot

Kierunek

Stopień i semestr

Wykład i ćwiczenia laboratoryjne

BGG-2-211-GN-s

Petrofizyka II

Górnictwo i Geologia

II stopień - 2 sem.

Wykład

BGG-2-101-GN-s

Geologia naftowa

Górnictwo i Geologia

II stopień – 1 sem.

Zajęcia terenowe

BEZ-2-109-s

Zajęcia terenowe z EZE

Ekologiczne Źródła Energii

II stopień – 1 sem.

Dr inż. Tomasz Maćkowski

 
 

Prowadzone zajęcia

Kod

Przedmiot

Kierunek

Stopień i semestr

Wykład i ćwiczenia projektowe

BEZ-1-309-s

Metody geofizyczne w poszukiwaniach surowców energetycznych

Ekologiczne Źródła Energii

I stopień – 3 sem.

Ćwiczenia laboratoryjne

 

 

BEZ-2-105-s

Metody geofizyczne w EŹE

Ekologiczne Źródła Energii

II stopień – 1 sem.

Wykład i ćwiczenia projektowe

BGG-1-634-s

Poszukiwania złóż ropy naftowej  i gazu ziemnego

Górnictwo i Geologia

I stopień – 6 sem.

Ćwiczenia laboratoryjne

BGG-2-203-GN-s

Modelowanie systemów naftowych

Górnictwo i Geologia

II stopień – 2 sem.

Mgr inż. Daniel Malik

 
 

Prowadzone zajęcia

Kod

Przedmiot

Kierunek

Stopień i semestr

Ćwiczenia laboratoryjne i projektowe

BEZ-2-202-s

Modernizacja instalacji energetycznych z zastosowaniem OZE

Ekologiczne Źródła Energii

Stopień II,

Semestr II.

Ćwiczenia laboratoryjne

BEZ-2-205-s

Sterowniki w EZE

Ekologiczne Źródła Energii

Stopień II,

Semestr II.

Ćwiczenia laboratoryjne i projektowe

BIS-2-205-OZ-s

Modernizacja instalacji energetycznych z zastosowaniem OZE

 

Inżynieria Środowiska

Stopień II,

Semestr II

Ćwiczenia laboratoryjne

BIS-2-203-OZ-s

Sterowniki w OZE

Inżynieria Środowiska

Stopień II,

Semestr II

Dr inż. Bartosz Papiernik

 
 

Prowadzone zajęcia

Kod

Przedmiot

Kierunek

Stopień i semestr

Wykład

BGG-1-639-s

Kartografia I

 Górnictwo i Geologia

I stopień

Semester 6

Wykład i ćwiczenia

BGG-2-106-GN-s   

Geologia naftowa

Górnictwo i Geologia

II stopień – 1 sem.

Ćwiczenia laboratoryjne

BGG-2-207-GN-s   

Petrofizyka II

 

Górnictwo i Geologia

II stopień - 2 sem.

Wykład i ćwiczenia

 

BEZ-1-514-s

 

Przedmiot obieralny w języku angielskim Geothermal energy resources

Ekologiczne Źródła Energii

1 stopień , 5 semestr

Ćwiczenia laboratoryjne i wykład

BEZ-2-103-s

Kartowanie i modelowanie geologiczne

Ekologiczne Źródła Energii

II stopień - 2 sem.

Ćwiczenia laboratoryjne i wykład

BIS-2-210-OZ-s

Kartowanie i modelowanie geologiczne

Inżynieria Środowiska

Górnictwo i Geologia

Wykład i ćwiczenia projektowe

BIS-2-304-OZ-s

Geothermal energy resources

Inżynieria Środowiska

II stopień – 3 sem.

Mgr inż. Grzegorz Pełka

 
 

Prowadzone zajęcia

Kod

Przedmiot

Kierunek

Stopień i semestr

Ćwiczenia projektowe i  laboratoryjne

BEZ-1-601-s

Energia biomasy

Ekologiczne Źródła Energii

I stopień - 6 sem.

Ćwiczenia projektowe

BEZ-1-701-s

Energia biomasy - projekt

Ekologiczne Źródła Energii

I stopień – 7 sem.

Ćwiczenia projektowe i  laboratoryjne

BIS-1-715-s

Energia biomasy

Inżynieria Środowiska

I stopień – 7 sem.

Zajęcia terenowe

BOS-1-411-s

Zajęcia terenowe z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii

Ochrona Środowiska

I stopień – 4 sem.

Zajęcia terenowe

BIS-1-412-s

Zajęcia terenowe z odnawialnych źródeł energii

Inżynieria Środowiska

I stopień – 4 sem.

Zajęcia terenowe

BEZ-1-411-s

Zajęcia terenowe z energetyki konwencjonalnej i odnawialnej

Ekologiczne Źródła Energii

I stopień – 4 sem.

Ćwiczenia projektowe i  laboratoryjne

BEZ-2-201-s

Metody produkcji i wykorzystania biopaliw

Ekologiczne Źródła Energii

II stopień - 2 sem.

Ćwiczenia projektowe i  laboratoryjne

BIS-2-202-OZ-s             

Technologie produkcji i wykorzystania biopaliw

Inżynieria Środowiska  - Odnawialne Źródła Energii

II stopień - 2 sem.

Szczepan J. Porębski, prof. zw. dr hab.

 
 

Prowadzone zajęcia

Kod

Przedmiot

Kierunek

Stopień i semestr

Wykład i zajęcia seminaryjne

BGG-2-108-GN-s

Analiza basenów sedymentacyjnych

Górnictwo i Geologia

II stopień – 1 sem.

Wykład i zajęcia seminaryjne

BEZ-2-108-s

Geologia regionalna basenów geotermalnych

Ekologiczne Źródła Energii

II stopień – 1 sem.

Wykład i ćwiczenia audytoryjne

BGF-1-703-s

Stratygrafia sekwencji

Geofizyka

I stopień -7 sem.

Wykład i ćwiczenia audytoryjne

BGG-2-210-GN-s

Sequence stratigraphy

Górnictwo i Geologia

II stopień – 1 sem.

Wykład i ćwiczenia audytoryjne

BGG-1-636-s

Facies analysis

Górnictwo i Geologia

I stopień -6 sem.

Mgr inż. Alicja Pstrucha

 
 

Prowadzone zajęcia

Kod

Przedmiot

Kierunek

Stopień i semestr

Ćwiczenia laboratoryjne

BGG-1-602-s

Geologia złóż kopalin płynnych  

 

Górnictwo i Geologia

I stopień - 6 sem.

Ćwiczenia laboratoryjne

BEZ-1-209-s

Geologia złóż kopalin płynnych  

 

Ekologiczne Źródła Energii

I stopień – 2 sem.

Mgr inż. Ewa Pstrucha

 
 

Prowadzone zajęcia

Kod

Przedmiot

Kierunek

Stopień i semestr

Ćwiczenia laboratoryjne

BGG-1-602-s

Geologia złóż kopalin płynnych  

 

Górnictwo i Geologia

I stopień - 6 sem.

Mgr inż. Natalia Radzik

 
 

Prowadzone zajęcia

Kod

Przedmiot

Kierunek

Stopień i semestr

Ćwiczenia laboratoryjne

BGG-1-706-s

Geologia skał zbiornikowych

Górnictwo i Geologia

I stopień - 7 sem.

Ćwiczenia laboratoryjne

BGG-1-602-s

Geologia złóż kopalin płynnych

Górnictwo i Geologia

I stopień – 6 sem.

Dr hab. inż. Henryk Sechman

 
 

Prowadzone zajęcia

Kod

Przedmiot

Kierunek

Stopień i semestr

Wykład, ćw. lab. i proj.

BEZ-1-301-s

Przemysł paliwowo-energ.  a ochrona środowiska

Ekologiczne Źródła Energii

I stopień - 3 sem.

Wykład, ćw. lab.

BEZ-1-613-s

Geochemia powierzchniowa

Ekologiczne Źródła Energii

I stopień – 6 sem.

Wykład, ćw. lab.

BGG-1-509-s

Przemysł naftowy a środowisko

Górnictwo i Geologia

I stopień - 5 sem.

Seminarium

BGG-1-739-s

Seminarium dyplomowe

Górnictwo i Geologia

I stopień - 7 sem.

Wykład, ćw. lab. i proj.

BGG-2-102-GN-s

Geochemia powierzchnio-wa w poszukiwa-niach naftowych i ochronie środowiska

Górnictwo i Geologia (Geologia naftowa)

II stopień - 1 sem.

Seminarium

BEZ-2-302-s

Seminarium dyplomowe

Ekologiczne Źródła Energii

II stopień - 3 sem.

Zajęcia terenowe

BGG-2-107-GN-s

Zajęcia terenowe złożowo-naftowe

Górnictwo i Geologia (Geologia naftowa)

II stopień - 1 sem.

Mgr inż. Jan Soboń

 
 

Prowadzone zajęcia

Kod

Przedmiot

Kierunek

Stopień i semestr

Wykład, ćwiczenia projektowe i laboratoryjne

BGG-2-204-GN-s

Opróbow- nie i udos- tępnianie złóż naftowych

Górnictwo i Geologia

II stopień- 2 sem.

Wykład, ćwiczenia laboratoryjne

BGG-2-301-GN-s

Naftowa inżynieria złożowa i eksploatacja złóż

Górnictwo i Geologia

II stopień- 3 sem.

Wykład, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne

BEZ-1-308-s

Mechanika płynów

Ekologiczne Źródła Energii

I stopień- 3 sem.

Wykład, ćwiczenia audytoryjne

BIS-1-622-s

Mechanika płynów

Inżynieria Środowiska

I stopień- 6 sem.

Wykład, ćwiczenia laboratoryjne

BIS-2-214-OZ-s

Wody termalne mineralne i lecznicze - własności, poszukiwanie i udostępnianie

Inżynieria Środowiska

II stopień- 2 sem.

Dr inż. Anna Sowiżdżał

 
 

Prowadzone zajęcia

Kod

Przedmiot

Kierunek

Stopień i semestr

Wykład i ćwiczenia laboratoryjne

BEZ-1-506-s

Energetyka wiatrowa

 

Ekologiczne Źródła Energii

I stopień - 5 sem.

Wykład i ćwiczenia

BEZ-2-104-s

Środowiskowe aspekty pozyskiwania energii

Ekologiczne Źródła Energii

II stopień – 2 sem.

Wykład i ćwiczenia laboratoryjne

BIS-2-203-OZ-s (OZ)

OŹE-energia wiatru

Inżynieria Środowiska

I stopień – 6 sem.

Wykład

BOSE-1-405-s

Odnawialne źródła energii

Ochrona Środowiska

I stopień – 3 sem.

Wykład i ćwiczenia

BIS-2-103-OZ-s

Środowiskowe aspekty pozyskiwania energii

Inżynieria Środowiska

II stopień – 2 sem.

Wykład

BIS-1-617-s

Wykorzystanie w OZE energii płynów – energetyka wodna i wiatrowa

Inżynieria Środowiska

I stopień – 6 semestr

Wykład

BTR-2-216-GT-s

 

Geotermia

 

Turystyka i Rekreacja

 II stopień – 2 sem.

Wykład

 

BIS-1-205-s

Odnawialne źródła energii

Inżynieria Środowiska

I stopień – 3 semestr

Dr hab. inż. Michał Stefaniuk, prof. AGH

 
 

Prowadzone zajęcia

Kod

Przedmiot

Kierunek

Stopień i semestr

Wykład, ćwiczenia projektowe i laboratoryjne

BGG-2-204-GN-s

Opróbow- nie i udos- tępnianie złóż naftowych

Górnictwo i Geologia

II stopień- 2 sem.

Mgr inż. Piotr Strzelecki

 
 

Prowadzone zajęcia

Kod

Przedmiot

Kierunek

Stopień i semestr

ćwiczenia laboratoryjne

BGG-1-602-s

Geologia złóż kopalin płynnych

Górnictwo i Geologia

I stopień - 6 sem.

ćwiczenia laboratoryjne

BGG-1-706-s

Geologia skał zbiornikowych

Górnictwo i Geologia

I stopień - 7 sem.

Mgr inż. Aleksandra Szulc

 
 

Prowadzone zajęcia

Kod

Przedmiot

Kierunek

Stopień i semestr

Ćwiczenia audytoryjne

BEZ-1-506-s

Energetyka wiatrowa

 

Ekologiczne Źródła Energii

I stopień - V sem.

Ćwiczenia projektowe

BEZ-2-102-s

Efektywne zarządzanie energią

 

Ekologiczne Źródła Energii

II stopień - I sem.

Ćwiczenia audytoryjne i ćwiczenia labolatoryjne

BIS-1-617-s

Wykorzystanie w OZE energii płynów – energetyka wodna i wiatrowa

Inżynieria Środowiska

I stopień – VI sem.

Dr hab. Anna Świerczewska, prof. AGH

 
 

Prowadzone zajęcia

Kod

Przedmiot

Kierunek

Stopień i semestr

Wykład i ćwiczenia laboratoryjne

BGG-1-706-s

Geologia skał zbiornikowych

Górnictwo i Geologia

I stopień - 7 sem.

Wykład

BGG-1-602-s

Geologia złóż kopalin płynnych

Górnictwo i Geologia

I stopień – 6 sem.

Wykład i ćwiczenia laboratoryjne

BGG-2-101-GN-s

Geologia naftowa

Górnictwo i Geologia

II stopień – 1 sem. Geologia naftowa

Seminarium

BGG-2-303-GN-s

Seminarium dyplomowe

Górnictwo i Geologia

II stopień – 3 sem. Geologia naftowa

Wykład

BEZ-1-209-s

Geologia złóż kopalin płynnych

Ekologiczne Źródła Energii

I stopień – 2 sem.

Wykład i ćwiczenia laboratoryjne

BEZ-2-106-s

Geologia skał zbiornikowych

Ekologiczne Źródła Energii

II stopień – 1 sem.

Dr hab. inż. Barbara Tomaszewska, prof. AGH

 
 

Prowadzone zajęcia

Kod

Przedmiot

Kierunek

Stopień i semestr

Wykład i zajęcia seminaryjne

BEZ-2-204-s

Prawo i własność intelektualna w EZE

 

Ekologiczne Źródła Energii

II stopień – 2 sem.

Wykład

BIS-2-204-OZ-s

Efektywne zarządzanie energią

Inżynieria Środowiska (OŹE)

II stopień – 2 sem.

Wykład

BEZ-2-102-s

Efektywne zarządzanie energią

Ekologiczne Źródła Energii

II stopień – 1 sem.

Zajęcia seminaryjne

BEZ-1-710-s

Seminarium dyplomowe

Ekologiczne Źródła Energii

I stopień – 7 sem.

Wykład

BEZ-1-508-s

Energetyka wodna

Ekologiczne Źródła Energii

I stopień – 5 sem.

Wykład

BIS-1-502-s

Oddziaływanie eksploatacji surowców energetycznych na środowisko

Inżynieria Środowiska

I stopień – 5 sem.

Wykład

BEZ-1-205-s

OZE - przyszłość energetyczna

Ekologiczne Źródła Energii

I stopień – 2 sem.

Wykład

BEZ-1-408-s

Podstawy prawne w energetyce

Ekologiczne Źródła Energii

I stopień – 4 sem.

Wykład

BIS-1-617-s

Wykorzystanie w OZE energii płynów – energetyka wodna i wiatrowa

Inżynieria Środowiska

I stopień – 6 sem.

Wykład i ćwiczenia projektowe

DIS-2-344-IW-n

Inżynieria wód podziemnych

Inżynieria Środowiska (IW) WGGiIŚ

II stopień – 3 sem.

Mgr inż. Anna Twaróg

 
 

Prowadzone zajęcia

Kod

Przedmiot

Kierunek

Stopień i semestr

Ćwiczenia laboratoryjne

BGG-1-509-s

Przemysł naftowy a środowisko

 

Górnictwo i Geologia

I stopień - 5 sem.

Ćwiczenia laboratoryjne

BEZ-1-301-s

Przemysł paliwowo-energetyczny a ochrona środowiska

Ekologiczne Źródła Energii

I stopień – 3 sem.

Ćwiczenia laboratoryjne

BEZ-1-613-s

Geochemia powierzchniowa

Ekologiczne Źródła Energii

I stopień – 6 sem.

Ćwiczenia laboratoryjne

BGG-2-102-GN-s

Geochemia powierzchniowa w poszukiwaniach naftowych i ochronie środowiska

Górnictwo i Geologia

II stopień – 1 sem.

Zajęcia terenowe

BGG-2-107-GN-s

Zajęcia terenowe złożowo-naftowe

Geologia naftowa

II stopień – 1 sem.

Mgr inż. Magdalena Tyszer

 
 

Prowadzone zajęcia

Kod

Przedmiot

Kierunek

Stopień i semestr

Ćwiczenia projektowe

BEZ-1-205-s

OZE – przyszłość energetyczna

Ekologiczne Źródła Energii

I stopień - 2 sem.

Ćwiczenia projektowe

BIS-1-205-s

Odnawialne Źródła Energii

Inżynieria Środowiska

I stopień – 2 sem.

Zajęcia praktyczne

BEZ-1-410-s

Zajęcia terenowe z energetyki konwencjonalnej i odnawialnej

Ekologiczne Źródła Energii

I stopień – 4 sem.