LCz1_264x260

Prof. dr hab. Leszek Czepirski
Curriculum Vitae

 


Wykształcenie i przebieg pracy naukowej

STOPIEŃ/TYTUŁ UCZELNIA WYDZIAŁ SPECJALNOŚĆ DATA UZYSKANIA
MAGISTRA Uniwersytet Jagielloński Mat.-Fiz.Chem. Chemia nieorganiczna 22.06.1972
DOKTORA Politechnika Wrocławska Chemiczny Chemia fizyczna 22.03.1979
DOKTORA HAB. UMCS w Lublinie Chemii Chemia fizyczna i teoretyczna 11.06.1990
PROFESORA Nauki chemiczne 16.03.2004
[fruitful_sep]

Prace na stopień naukowy

Rozprawa doktorska:
Badania procesu adsorpcyjno – desorpcyjnego w fluidalnej i ruchomej warstwie węgla aktywnego”, 1979.
 Rozprawa habilitacyjna:
L. Czepirski, „Analiza możliwości zastosowania węgli aktywnych w adsorpcyjnych układach magazynowania paliw gazowych”, ZESZYTY NAUKOWE AGH, Nr 1283, Chemia z. 14, Kraków, 1989, 120 str.
[fruitful_sep]

Tematyka naukowo – badawcza

– Podstawy teoretyczne adsorpcji fizycznej; metody badania i opisu struktury porowatej ciał stałych,
– Metodologia i technika badań adsorpcji przy podwyższonym ciśnieniu; adsorpcja w temperaturze nadkrytycznej,
– Właściwości powierzchniowe i kinetyczne adsorbentów węglowych,
– Kinetyka adsorpcji w układach o bidyspersyjnej strukturze porowatej,
– Adsorpcyjne magazynowanie paliw gazowych; adsorbenty w układach magazynowania energii,
– Techniczne wykorzystanie zjawiska adsorpcji w układach gaz – ciało stałe i ciecz – ciało stałe.
[fruitful_sep]

Członkostwo międzynarodowych i krajowych organizacji naukowych

International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)
International Adsorption Society
Polskie Towarzystwo Chemiczne
Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „GEOSFERA”
Polskie Towarzystwo Węglowe
Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
[fruitful_sep]