Metody i Systemy Obliczeń Wielkiej Skali


Laboratorium 1

Laboratorium 2 - System kolejkowy SLURM

Laboratorium 3 - PLGrid

Laboratorium 4 - Amazon EC2

Laboratorium 5 - Amazon Lambda

Tematy projektów